AVODA ZARAH

EGNE ARTIKLER

fjerde samling

Åb. 21,3:

jeg hørte en høj røst fra tronen sige:

Nu er Guds bolig hos menneskene,

han vil bo hos dem,og de skal være hans folk og Gud vil

selv være hos dem.

 

Åb. 22,5:

Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder.

 

AVODA ZARAH

Avoda zarah er et hebræisk udtryk, der dækker 2 forskellige ting:

 

1. tilbedelse af afguder

 

2. tilbedelse af Gud på en måde, der ikke er efter Herrens anvisning

 

Det viser os at det at tilbede Gud på en ubibelsk måde er lige så afskyeligt, som at tilbede afguder.

I hebræisk tankegang er det at lægge sig på knæ foran en statue det samme, som at tilbede statuen. Det er derfor Gud igen og igen på det kraftigste forbød jøderne at lave statuer, og den slags.

Vi læser i 5. Mos.12,1-4: Dette er de love og retsregler, som I omhyggeligt skal følge i det land, Herren, dine fædres Gud, har givet dig i eje, så længe I lever på jorden. I skal ødelægge alle de steder, hvor de folk, I fordriver, har dyrket deres guder, på de høje bjerge, på bakkerne og under alle grønne træer. I skal rive deres altre ned og knuse deres stenstøtter, deres Ashera-pæle skal I brænde, og deres gudebilleder skal I hugge om; I skal udslette deres navn fra de steder. For på den måde må I ikke dyrke Herren jeres Gud.

 

Her advarer Gud imod at dyrke Ham på samme måde, som Hedninger dyrker deres Guder. Vi må ikke lave statuer, gudebilleder og den slags (ikoner). Alligevel fjernede Luther i sin katekismus det 2. bud og delte så det 10. bud op i to bud for stadig at have 10 bud. Desuden omskriver han det 4. bud til at holde hviledagen hellig, og var derved med til at give søndagen samme status i kirken, som sabbatten har for jøderne, at det er forkert har jeg skrevet om andetsteds, og det kan du læse ved at klikke her.

Herunder har jeg indsat et dokument, som du kan scrolle igennem og se de 10 bud ifølge Bibelen + de 10 bud ifølge Luther.

Det er mig helt ufatteligt at noget menneske kan få sig selv til at vælge, som forbillede, en person, som ud af den ene mundvig siger ”sola scriptura” (skriften alene) og ud af den anden mundvig ikke alene laver om på skriften, men også sætter spørgsmål ved gyldigheden af og værdien af en række nytestamentlige skrifter.

Hvad enten man er jøde eller græker, så er der kun frelse ved tro på Jesus, og i Israel blev der i den tid, hvor den katolske kirke, og den græsk ortodokse kirke havde stor magt bygget byzantinske og katolske kirker i Israel. Disse kirker er fyldte af Maria, helgen og Jesus statuer, som folk tilhørende disse trosretninger, kommer og knæler ned for. Det er en vederstyggelighed for jøderne, og endnu en hindring for at lede jøder til tro på Jesus, men Gud ske lov, så er der flere jøder nu end tidligere set, som kommer til tro på Bibelens Jesus. Det er dog i første omgang ikke kirkens vidnesbyrd vi kan takke for det. Det er i stor stil grundet det israelske bibelselskabs utrættelige arbejde med at give jøderne en komplet Bibel på hebræisk, med både Det Gamle og Det Nye testamente. Og så selvfølgelig kristne forkyndere, som har indset at Jesus er Toraens opfyldelse, og som forstår at forklare jøderne dette.

 

Lige til sidst:

Vi skal ikke alene undgå at efterligne hedningerne i deres gudsdyrkelse derved at vi afstår fra at bruge statuer og gudebilleder(ikoner). I grundteksten til Matt. 6,7 advarer Jesus imod som hedningerne at bruge tomme gentagelser i vort bønsliv. Alligevel er der flere og flere (også tidligere konservative kristne foretagender), der promoverer kontemplativ bøn, og deslige.