FØRSTEGRØDENS DAG


Åb. 21,3:  Jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, Han vil bo hos dem,og de skal være hans folk og Gud vil

selv være hos dem.Åb. 22,5:  Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder.


EGNE ARTIKLER

fjerde samling

FØRSTEGRØDENS DAG


Jeg vil indlede med 2 skriftsteder:

  1. 4. mos. 28,26. På førstegrødens dag, når I bringer Herren et offer af den nye afgrøde under jeres ugefest, skal I holde hellig festforsamling; da må I ikke udføre noget arbejde.


  1. 1. Kor, 15,20: Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen.
Dette viser flere ting:


  • Gud er historiens herre. Han kan få tingene til at ske lige på den dag Han har planlagt, selv om Han skal bruge sine egne værste modstandere til at føre det ud i livet.


  • Gud har lagt det til rette, således at dem, der vil acceptere at den nye pagt er den naturlige konsekvens af den gamle pagt, klart kan se ”den røde tråd” der sammenknytter de 2 pagterDesværre opstod der kort efter at apostlene var borte det, der blev begyndelsen til det vi i dag kalder den katolske kirke. Personligt ser jeg på den, som det Paulus advarede imod i disse skriftsteder:


  • 1. Tim 4,1-3:  Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed.  De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden.


  • Ap. Ger. 20, 29-31: Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden.  Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig.   Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag, har vejledt hver enkelt under tårer.Den katolske kirke har fra dag ét arbejdet på at amputere kirken fra sine jødiske rødder, og reformatorerne skilte sig desværre ikke ud fra den katolske kirke på dette punkt, så den dag i dag kører kirken videre i samme spor.

  Med jødiske rødder tænker jeg på rødder i den gammeltestamentlige jødedom, som var grundlagt af Gud selv. Naturligvis tænker jeg ikke på den falske talmudiske jødedom, som opstod i kølvandet på templets fald, og selvfølgelig heller ikke de mange vanvittige afarter af jødedom, der er opstået igennem årene.

Ved at afskære forbindelsen til rødderne i jødedommen er det lykkedes at lave noget, som vi måske kan kalde et træ uden rødder, eller i hvert fald med at meget svagt rodnet, og vi ved jo alle hvor vigtigt et godt rodnet er for et træ i tilfælde af storm.

    En af måderne hvorpå den katolske kirke amputerede forbindelsen til jødedommen var ved at flytte påskefejringen, så den kom til at falde sammen med fejringen af ”himmeldronningen” (den babylonske gudinde Easter). Bemærkelsesværdigt er det så at katolikkerne i dag kalder Jomfru Maria for himmeldronningen1

Da den katolske kirke flyttede påsken forlod alle eller i hvert fald de fleste jødekristne kirken i protest.Afsluttende betragtninger

Kirken vil opleve kraftigere og kraftigere storme i tiden op til enden (åndelige tyfoner). 2. Tess. Kap. 2 fortæller os at der vil komme et stort frafald i kirken, og i det samme kapitel læser vi ligeledes at Antikrist ikke kan komme før end ”Han, der holder igen” først fjernes.


Hvem er det, der skal fjernes, og hvorfor?

Kirken er billedligt blevet omtalt, som Guds tempel, eller et åndeligt hus bygget af levende stene (altså et hus for Helligånden).

Da afgudsdyrkelsen i Israel blev så enorm at man rent bogstaveligt dyrkede afguder i templet, så forlod Gud templet. Det kan vi læse om i Ezekiel kap. 10.

Personligt tror jeg at vi er ved at se en parallel hertil i kirken. Mere og mere afgudsdyrkelse i form af østens mysticisme (yoga, kontemplativ bøn osv.) praktiseres i kirken. Samtidigt er der flere og flere evangeliske kirker, som anerkender den katolske kirke med al dens helgendyrkelse og hedenskab. Jeg kan ikke se nogen grund til at Helligånden ikke helt skulle forlade kirken på et tidspunkt, hvis dette fortsætter med at udvikle sig. Når/hvis dette sker, så er "Han, der holder igen" fjernet, og døren står på vid gab for Antikrist.

   Noget, der måske kunne udskyde denne hændelse kunne være at de i kirken, der har påtaget sig en hyrdegerning ”gik i sig selv” og erkendte at de i mange år har svækket kirken ved at amputere den fra sine rødder i sand bibelsk jødedom, og så begyndte at undervise i den lære, som apostlene lærte. Apostlene underviste nemlig ud fra Det Gamle Testamente, og brugte det til at bevise at Jesus er Messias (Ap. Ger. 18,28).


  1  se her hvordan Bibelen omtaler himmeldronningen i Jer. 7,19-18:  Du må ikke gå i forbøn for dette folk.

      Du må ikke holde klage og bøn for dem eller trænge ind på mig, for jeg vil ikke høre dig.   

      Kan du ikke se, hvad de gør i Judas byer og Jerusalems gader?   Børnene samler brænde,

      fædrene tænder ild og kvinderne ælter dej, så de kan lave offerkager til Himmeldronningen og udgyde

      drikofre for andre guder og krænke mig.


      hvad gør man i den katolske kirke?: Man tilbeder kager (oblater), udgyder drikofre (altervin) og tænder ild

      (stearinlys). Gud sagde til Jeramias: "Du må ikke gå i forbøn for dette folk. Du må ikke holde klage og bøn

      for dem eller trænge ind på mig, for jeg vil ikke høre dig. Kan du ikke se, hvad de gør"

      Er vi mon kommet til et punkt, hvor det ikke længere nytter at bede for kirken?