Home

VORT VELSIGNEDE HÅB

Teksterne, som er indsat i billedet herover er valgt fordi jeg gerne vil minde om at Bibelen slutter med en profeti om hvordan Gud vil gennemføre det Han hele tiden har haft, som hensigt: Skabningen vil ende med at stå fejlfri. Uden forurening, uden død, og uden smerte og synd!

På samme måde ønsker jeg at slutte mine artikler med en artikelsamling, der står under overskriften ”ethvert Guds barn lever med det velsignede håb1 at komme til at leve evigt  i det pragtfulde rige Gud fra starten havde i tankerne".


At leve i efterfølgelse af Kristus med de forpligtelser det indebærer fylder nok mere i mine skriverier end de fleste er vant med og måske bryder sig om. For den meste forkyndelse i dag går overvejende på at fortælle om alle velsig-nelserne, og ikke ret meget på det at følge Jesus efter i livsførelse,

men jeg er nu ikke blind for velsignelserne2, og slet ikke for det der er i vente for enhver genfødt kristen, som holder ud til enden (som Jesus igen og igen pointerede). Den velsignelse vi har i vente i evigheden opvejer langt hvad vi måtte opleve af trængsler her i dette liv. Lad os aldrig tabe dette af syne! Og lad os ikke miste den på grund af vores trang til at grave vore betroede talenter ned, og lade stå til, i lighed med den dovne og dårlige tjener, som Jesus beretter om i forbindelse med sin tale om verdensdommen her i Matt. 25,24-30: Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage.Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.


1 når Bibelen taler om håb er det ikke, som når vi taler om håb: "jeg håber det bliver tørvejr i næste uge" 

   Nej Bibelens tale om håb betegner noget, som er sikkert, som bare ligger ude i fremtiden.


2 til Guds ære kan jeg bevidne at  jeg har selv i rigelig mængde oplevet Guds velsignelser, både på det timelige og det sjælelige plan.