HVAD TALER DU OM

HVAD TALER DU OM?

Jesus siger i Luk. 6,45: Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.


Jeg mener at det er forsvarligt herudfra at konkludere: Det et menneske foretrækker at tale om viser, hvad der fylder vedkommendes hjerte.


Hvis altså et menneske kun ønsker at tale om de ting, der hører denne verden til, så er det denne verden, som vedkommendes hjerte er fyldt af,  Herom siger Rom. 12,2: Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.


Ligeledes: hvis et menneske ikke gider at tale om Bibelens budskab, så er det i hvert fald ikke Jesus, der fylder vedkommendes hjerte, for Bibelen er Guds ord, og Jesus er Guds ord; Ergo er Bibelen Jesus! Det er altså relevant at spørge: Er en person, der ikke gider tale om Bibelens budskab født af Gud? Vedkommende ser måske på sig selv, som kristen, men ”holder det i retten1 ”?

Jeg skal dog skyndsomst sige at det at man taler meget om Bibelen ikke i sig selv garanterer at man er født af Gud. Den korteste definition på at være født af Gud tror jeg er 1. Joh. 5,1b: Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud.

Hvad det indebærer, har jeg filosoferet lidt over, og du kan læse mine tanker ved at klikke her.


1 retten der tænkes på her er selvfølgelig Guds domstol.