JESUS EN BLØD MAND

VAR JESUS EN BLØD MAND?

Orson Wells udgav i 1949 sin berømte roman ”1984” hvori han beskriver et (dengang) fremtidigt samfund, som er defineret ved at alle mennesker er ”tilrettede”. Alle har den samme mening om alt, og der er indført noget han beskrev, som ”nysprog”. Nysprog er et sprog hvor mange ord har fået nyt indhold, så det ikke længere er muligt at give udtryk for et livssyn, der afviger fra normen. Det er det vi i dag kalder politisk korrekt tale.  Generelt i dag er det således at hvis man siger noget, der ikke stemmer med den fortælling, der er generelt accepteret, så bliver man beskyldt for hadtale, og anses for farlig for samfundet. Jeg er ikke 100 % enig i alt hvad Moses Hansen og Rasmus Paludan har sagt, men begge har været ude for at politiet har hindret dem i at benytte sig af den ellers grundlovssikrede ret til fri tale.

Selv i kristne kredse er det sådan i dag at det ofte anses for stødende hvis man citerer Bibelen i visse situationer, og såkaldt mange/de fleste kristne fremstiller Jesus, som én, der aldrig ville sige noget stødende, men har de ret? Hør her nogle eksempler på hvad Jesus sagde: Matt. 23,23-28:Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes.   I blinde vejledere, I sier myggen fra, men sluger kamelen.

  Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I renser bæger og gryde udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og griskhed.  Du blinde farisæer, rens først bægeret for det, der er indeni, så vil det også være rent udenpå.

  Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I ligner kalkede grave; udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed.  Således ser I også

udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed.

Og videre i vers 29-33: Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I bygger gravmæler over profeterne og pynter de retfærdiges grave og siger: Havde vi levet i vore fædres dage, havde vi ikke været deres medskyldige i profeternes blod.  Dermed bevidner I selv, at I er børn af dem, der dræbte profeterne.  Gør bare jeres fædres mål fuldt.  Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede? 

Og i vers 15: Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I drager over sø og land for at hverve en enkelt proselyt. Og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til Helvede som I selv.

 

Skriftkloge og farisæere var den tids religiøse elite. Samfundet den gang var teokratisk. Sådan er det ikke i dag, men kristne kredse i dag har også deres eliter, som jo er folk, der ikke er tilfredse med bare at undervise, men de kræver lydighed af lægfolket på den måde at de ikke accepterer afvigende opfattelse af hvad Bibelen lærer. 

Jeg er ret sikker på at hvis Jesus vandrede iblandt os i dag, så ville Han sige ting, der ville støde denne elite og dermed elitens ”undersåtter” ret kraftigt, for Jesus viger ikke fra det, der er sandt for diplomatiets skyld. Jesus vælger altid sandhed frem for popularitet. På den måde er Han faktisk hård selv om han sagde således om sig selv i Matt. 11,29:Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.

 

Jøden Andrew Klavan er en kendt forfatter. Nogle af hans bøger er blevet til Hollywood film med Clint Eastwood i hovedrollen. Andrew oplevede en livsforvandling, da han mødte sin Messias. Han opdagede at Jesus faktisk er en hård mand, samtidig med at Han er kilden til liv.

Det fortæller Andrew om i videoen herunder. Du kan se den ved at klikke på den lille hvide trekant