BARE LIGE INDENFOR DØREN

BARE LIGE INDEN FOR DØREN?

I mine barneår lyttede jeg ofte til en prædikant som sagde:

Mange kristne er tilfredse med bare lige at komme indenfor døren i Guds rige.


Det han havde i tankerne var 1. Kor. 3,10-15: 

Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger.  For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus.  Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er.  Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild.


Det er altså fornuftigt her i livet at tænke over hvordan man ønsker at blive frelst. Vil man tilbringe evigheden med at undre sig over hvorfor man valgte at leve sit liv på en måde, så ens gerninger var at ligne med træ, hø og halm, som brændte op i dommen, så man ingen løn fik i Guds rige? Nu er tiden til at gøre noget ved det.

På dommens dag er det for sent!


Hvordan vil du tilbringe evigheden i Guds rige?

Det i det hele taget at komme ind i Guds rige vil jo utvivlsomt blive ufatteligt skønt i sig selv, men hvorfor nøjes med det, hvis der er mere at gå efter? Det du vælger at stræbe efter her og nu vil i al evighed ikke kunne ændres (opgraderes).

Du kan ikke gøre nogen gerninger overhovedet for at komme ind i Guds rige. Jesus har gjort det hele for den, der tror Ham, men af en eller anden grund har Han valgt at give os muligheden for ud over det at opnå en løn af en slags i Hans rige.


Hvad vælger du?


Economy class eller first class?

Jeg ved godt at dette spørgsmål krænker din forståelse af at være en Kristen, for du har altid lært at det at blive frelst er det eneste det drejer sig om, og at det er det eneste vi skal stræbe efter, men er det I virkeligheden det Bibelen lærer? Hvorfor tilskyndede Helligånden Paulus til at skrive det han skrev i 1. Kor. 3,10-15? Tænk over det! Tænk over hvordan du lever dit liv, som kristen. Hvilke valg du gør, og hvordan du handler!

Jesus kaldte altid folk ved at sige ”kom og følg mig” [lev som mig! (Jesus er altid selv gået forrest, og har vist vejen)]. 


Hvad består lønnen så i?

Det ved jeg ikke, for Bibelen siger intet om det, men ét ved jeg: Den løn, der nu er, får man glæde af i al evighed! Det er ikke, som med løn her på jorden, at man kun har glæde af den i ret begrænset tid.

Det er jo sådan at hvis man ganger 2 tal med hinanden, så kan resultatet godt blive meget stort selv om det ene af tallene er meget lille, hvis bare det andet tal er stort nok. Og selv om den løn vi får i Guds rige, som følge af vore gerninger her i livet bliver lille, så er slutresultatet stort, når man ganger det med uendeligt (altså en lille løn, man kan glæde sig over i al evighed).