SYNDEFALDET

SYNDEFALDET

 Hvad kunne gøre Gud så vred at Han dømte mennesker til evig død, som beskrives således i Åb. 14,11:røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat

 

Og at hele skabningen (jordkloden, dyrene planterne og alt det hele) ud over det kom under forbandelse.

 

Var det det at Adam og Eva var ukærlige over for hinanden eller at de ikke passede den gerning Gud havde sat dem til at udføre? Nej ingen af delene!

Deres dødssynd var at de stolede mere på det djævelen (løgneren) sagde, end på det Gud havde sagt, og fordi evig død kom ind i verden på grund at at mennesket stolede på løgnen, så kan Gud tildele den der tror sandheden den retfærdighed som Sandheden (Jesus) betalte for med sit liv.
Er man mere optaget af en eller anden religiøs  forenings læresætninger end af Guds åbenbarede ord, så er man slået ind på den samme vej som den første Adam. Da Gud kom og vandrede sammen med os i skikkelse af Jesus, sagde Han således:
Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I drager over sø og land for at hverve en enkelt proselyt. Og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til Helvede som I selv. Ve jer, blinde vejledere! I siger: Sværger nogen ved templet, har det ingenting at sige;  men sværger nogen ved guldet i templet, så gælder det.
Og et andet sted sagde Jesus: 
For Gud har sagt: ›Ær din far og din mor!‹ og: ›Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.‹ Men I siger: Hvis nogen siger til sin far eller sin mor: Det, du skulle have haft som hjælp af mig, skal være tempelgave! så behøver han ikke at ære1 sin far. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overlevering.

Jeg har mødt adskillelige, som absolut hævder at de stoler på Bibelen, som værende Guds ufejlbarlige ord, som alligevel siger, når Bibelen siger:  men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde
eller:

 


En ældste må være en, der ikke er noget at udsætte på, han skal være én kvindes mand, hans børn skal være troende og må ikke være genstridige eller kunne beskyldes for at leve et vildt liv.

 Så siger de ”jamen kulturen var helt anderledes, da det blev skrevet, end den er i dag, så der må vi gå lidt på kompromis”. Som om Guds principper ændrer sig efterhånden som samfundet ændrer sig. Jesus sagde i Matt. 5, 17-18:Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.  Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.

Jeg tror at det er tydeligt for enhver  at verden er ved at ”gå op i limningen” i øjeblikket. Lovløsheden raser, menneskeliv er bare tal i statistikker, som nu da præsident Obama og hans udenrigsminister Hillary Clinton ofrede medarbejderne ( inklusive ambassadøren) på den amerikanske ambassade i Benghazi ved at nægte dem hjælp af de nærliggende amerikanske styrker for at ingen skulle kunne fortælle om deres lyssky forsyning af våben til den muslimske terrororganisation ISIS via Libyen og Tyrkiet. Da sagde Hillary Clinton i en senatshøring, hvor hun blev kritiseret for sin handling:

”OK. 4 amerikanere døde, men hvad forskel gør det på nuværende tidspunkt?”

At vi har ledere, der kan få sig selv til at handle således og udtale sig på den måde tror jeg er Guds straf over os fordi store dele af vores befolkninger vælger at tro på løgnere frem for på dem, der taler sandt, og samfund, der gør således kommer til at høste frugten af det de sår

( samfundet kommer til at blive regeret af folk, der dyrker løgnen).  

  1. Det i grundteksten, som er oversat til ”at ære” kommer af begrebet honorar. Så at ære sine forældre betød at unge raske mennesker skulle sikre deres forældre  økonomisk i deres alderdom.