ANTIKRIST

ANTIKRIST

Jeg vil indlede med at pointere at når jeg her i artiklen (eller andre steder) skriver Antikrist med stort A, så tænker jeg altid på den endelige ultimative Antikrist1!

Når vi. Som danskere læser ordet anti, så tænker vi ”imod”, men på græsk betyder det ”i stedet for”, så vi må forstå at ordet Antikrist skal forstås som ”i stedet for Kristus”,

I 1. Joh. 2, 18-19 læser vi:  Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time.   Fra os er de udgået, men de var ikke af vore; for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os; men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore.


De forskellige antikrister, der er fremtrådt i tidens løb er sendt af Gud, som billeder på den endelige Antikrist, så de af Guds sande børn, der kommer til at opleve de sidste dage har nogle eksempler fra historien, som kan hjælpe med at forstå hvordan den endelige Antikrist vil være. Som Johannes skriver, så er der mange antikrister i historiens løb. Jeg vil ikke bruge artiklen her til at gennemgå dem alle, men der er dog særlig én, jeg vil pege på:


Antikrist vil være så dygtig til at forføre, at han vil narre rigtig mange til at tro at Han er den tilbagekomne Jesus selv, eller i hvert fald en sand broder i Herren.

I Bibelen finder vi kun to, som kaldes ”fortabelsens søn” Det er Antikrist, og Judas (som forrådte Jesus). Vi kan helt bestemt betragte Judas, som et advarende eksempel på Antikrist, og det der gjaldt Judas var at alle apostlene troede at Han var en af dem lige til Jesus afslørede ham for dem med ordene »Det er ham, jeg giver det stykke brød, jeg nu dypper.«

Den endelige Antikrist vil fremstå, som en ægte bror i Herren, som udgiver sig for at have stor omsorg for de fattige (vi læser  Judas' udtalelse i Joh. 12, 5-6: »Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og givet til de fattige?«   Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv;). 

Vi kan lære en vigtig ting af Judas, som eksempel på Antikrist:

Da Jesus sagde at en af dem ville forråde Ham tænkte ingen af dem på Judas, men spurgte ”er det mig”, Men Jesus viste dem hvem det var. Ligeledes vil Jesus vise den trofaste del af kirken hvem Antikrist er. (den trofaste del af kirken vil altså ikke blive bortrykket før Jesus har vist dem hvem Antikrist er.

Det betyder at Den trofaste del af kirken vil være her og møde Antikrist og forstå at han er Antikrist inden de bliver bortrykket. Det fortæller os noget om bortrykkelsens timing: Kirken vil ikke blive bortykket før Antikrist indleder sin forfølgelse af de sande troende.


1. Lige som Jesus var Gud i menneskelig skikkelse, så vil Antikrist være Satan i menneskelig skikkelse,

    vi læser i Åb. 13,12: Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne;

    og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis banesår blev lægt.