AMERICAN JESUS

AMERICAN JESUS

Da jeg den 22.3.2016 om aftenen på TV så underretningerne fra Brussels og den efterfølgende debat i TVstudiet om islamisk stats angreb på byens lufthavn og metro, blev jeg inspireret til at skrive en artikel med titlen ”rygter om krig”, men inden jeg nåede at publicere den, sendte DR2 en dokumentar med titlen AMERICAN JESUS (den amerikanske Jesus) . Den dokumentar frarøvede mig stort set lysten til at publicere ”rygter om krig”, for den dokumenterede på en uhyggelig klar måde det, jeg egentlig godt vidste: USA’s kirker er delt i 3 lejre:


1. Heldigvis er der en lejr, som indeholder en rest af læremæssigt sunde kirker (der blev nu ikke vist noget fra den lejr, men jeg ved at den findes). 

 

2. Der er en række kirker, der bedst kan beskrives som ”sindssygeanstalter med et kors på taget”. Østens religioner har sneget sig ind i kirken, derved at man er begyndt at tilbede Helligånden, hvilket Bibelen aldrig opfordrer til andet end i sammenhæng med treenigheden. Tilbeder man Helligånden, sker der let det at man ryger ud i at tilbede en anden ånd. Ofte har jeg hørt udtalelsen ” jeg mistede helt selvkontrollen, for Helligånden overtog kontrollen af mig, og det var så vidunderligt”, men ifølge Galaterbrevet er helligåndens frugt selvbeherskelse, så hvis man mister kontrollen over sig selv, så kan det ikke være Helligånden, der udvirker det. Jeg blev en gang ringet op på mit kontor af en dame, som bad mig om at besøge hende for en samtale fordi hun troede at jeg ville kunne hjælpe hende åndeligt set. Jeg ringede hjem til mim kone og spurgte om det ville være i orden med hende at jeg besøgte en dame jeg ikke vidste hvem var, og det var det. Det viste sig at denne dame havde været til en møderække arrangeret af Dansk oase, hvor man dyrkede de fænomener, som den gang havde spredt sig ud fra Toronto Airport Church, under betegnelsen Torontovelsignelsen og en hel nat igennem uddrev de onde ånder af hende medens hun hylede, som en ulv. Dagen efter, da hun kom hjem til sin lejlighed, så hun at der var en løve i hendes lejlighed, men eftersom hun var en ulv, var det ikke noget problem, så hun jog den ud i haven og op i et træ, hvor hun så stod og hylede ad den. Da hun havde gjort dette et stykke tid kom hendes nabo og sagde ”du behøver da vist hjælp” og hun endte så op på psykiatrisk afdeling, hvor det tog hende 9 uger at komme ud af dette.  

Du kan få et indtryk af hvilken opførsel denne såkaldte totontovelsignelse har resulteret i rundt omkring ved at klikke her.


3. Og så er der en række kirker, som bedst kan beskrives, som religiøse forretnings-foretagender, der som de fleste forretningsforetagender har til formål at berige sig på at sælge de produkter, som folk efterspørger. I dette tilfælde er det så det religiøst orienterede mennesker efterspørger man sælger, og man benytter sig  af moderne marketings-psykologi: Man analyser hvad markedet efterspørger, og leverer så dette på den måde, der  sælger bedst. Disse kirker tilbyder et let-fordøjeligt, ørekildrende budskab kombineret med tidssvarende underholdning, og kirkebygningerne placeres rent geografisk  så de er lettilgængelige med god parkering. Rent arkitektonisk signalerer bygningerne succes, og stolene skal være dyre lænestole, som i de dyreste biografer.


De få tilsyneladende afbalancerede "kristne", der blev interviewet i dokumentaren serverede et budskab, som var en snedig blanding af sandt og løgn, der faktisk gjorde det hele værre. Den forfærdelige konsekvens er at det dokumentaren viste os er at det er næsten umuligt for sunde velafbalancerede overbeviste bibeltroende mennesker (som der heldigvis stadig findes en rest af) at vidne om deres tro uden at folk flygter langt bort 1, og vi får derfor ikke mulighed for at forklare disse mennesker hvordan Gud (i kikkelse af Jesus) betalte for deres frelse med sit eget blod,  du kan få  en intelligent og sund præsentation af dette ved at klikke her

Hvis du trods alt ønsker at se min artikel  ”rygter om krig” så vil jeg give dig et link om lidt, men først vil jeg bede dig læse hvilket sværd vælger du. Du kan komme til artiklen ”rygter om krig” ved at klikke her.
1 Jesus advarede om at der ville komme en nat hvor ingen kan arbejde (evangelisere). Måske er dette én af opfyldelserne af denne profeti? Jeg har egentlig altid tænkt at Jesus hentydede til trængselstiden, hvor man vil blive henrettet for sit vidnesbyrd, hvilket mange mange kristne jo oplever allerede den dag i dag rundt om i verden, og kristne videnskabsmænd i USA  mister deres job og forskningsmidler og bliver på det nærmest gjort fredløse. Ikke fordi de er fagligt dårlige, nej de hører faktisk til eliten rent videnskabeligt, men de gør det, som sunde videnskabsfolk gør: De tager konsekvensen af det forskningen viser dem, og konkluderer at der må stå et overnaturligt intelligensvæsen bag alt det skabte. Det må man ikke konkludere, for det modsiger vor tids elites  religion, som er humanisme. Vi er vendt tilbage til tilstande, der minder om tiden under pavernes enevælde, hvor sund videnskab blev forfulgt, fordi den ikke bekræftede pavernes synspunkter.