OM ÅNDELIGE SANGE OG SALMER

OM ÅNDELIGE SANGE OG SALMER

Vi kan læse således i Hoseas 4, 6: det er ude med mit folk fordi det ikke har kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst; fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner

Jeg har mødt kristne, som finder stort set al den åndelige føde de indtager i åndelige salmer og sange, og undervisning på det niveau. Der er ikke noget galt i at synge evangeliet, men er det der man finder hovedparten af sin åndelige føde, så svarer det lidt til at ”koge” hele Bibelen ned til Johs. 3,16 som jo  ofte bliver kaldt "den lille bibel”, eller sagt på en anden måde: Bare fordi en lille baby kan klare sig og vokse på modermælk alene, så kan man ikke konkludere at et menneske kan leve livet igennem på modermælk. På et tidspunkt er det absolut nødvendigt at barnet bliver vænnet til at indtage fast føde, og Hebræerbrevet kapitel 5 forklarer da også at de kristne hvis åndelige diæt er mælk alene sandsynligvis ikke er nået dertil i deres åndelige liv at de kan skelne imellem godt og ondt. Samværet med den sande Jesus kan så absolut resultere i store følelsesmæssige oplevelser, men et sandt solidt gudsforhold er nu altså ikke baseret på religiøse oplevelser.

 Grundteksten til Es. 1,18 siger: Kom lad os ræsonnere med hinanden siger Herren. Gud ønsker at vinde os over til sig ved at ræsonnere med os. Et følelsesladet budskab eller en sang kan så afgjort godt resultere i at et menneske, der ikke kender Gud bliver omvendt og født på ny, men vedkommende kan ikke leve hele sit kristenliv på det alene og forblive sund.