OM LOVSANG

OM LOVSANG

Jeg har mødt mange, som har den opfattelse at lovsang er en bestemt musikgenre.

Det bliver for eksempel mere og mere almindeligt at identificere lovsang med gospelgenren.

nogle siger:  ”nej det er salmerne i den danske salmebog der udtrykker rigtig lovsang”.

Andre siger at det er Bachs kantater.

I det hele taget afhænger det jo nok meget af folks personlige stil og smag.


Personligt mener jeg at den eneste, der har autoritet til at definere hvad ret lovsang er, er Gud.

Mit bud er at sand lovsang defineres bedst således:

Det er noget der opstår når en musikalsk og digterisk begavet  persons hjerte, er så fyldt af beundring, ærefrygt og taknemmelighed overfor Gud, at det flyder over i sang, og i sådan en situation er det en selvfølge at sangteksterne og musikken har en form, som er modtageren (Gud) til behag. Det betyder:


1 at musikken ikke bliver brugt til at sætte udøveren, men Gud i centrum,

     hvilket udelukker de mange, der bruger lovsang til at bygge sig selv op, som en slags kristne popstjerner,

     eller, som bruger lovsang til personlig berigelse, for man kan ikke tjene både Gud og mammon (Luk 16,13).

2  at teksterne udtrykker den sunde lære, for 1. Pet. 4,11 siger: ”Den, der taler, skal tale med ord fra Gud”.


3  Musikstilen skal harmonere med og understøtte budskabet.


4  Udøveren skal være mere fokuseret på at behage Gud, end på at behage mennesker.