DANIEL PROJEKTET

Om dokumentaren DANIELPROJEKTET
som blev udgivet den 1. januar 2012, da Barak Obama stadig var præsident.

Det betyder at den blev færdigproduceret senest i  2011!!

Nederst i mine kommenterer her linker jeg til dokumentaren.

Når du ser den,

tænk så lige over den udvikling vi har set i verden siden den blev produceret.


Igennem profeten Esajas) siger Gud således i Es. 46,8-10:Husk dette, lyt op-mærksomt, læg jer det på sinde, I syndere! Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i for-tiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg.

Opfyldelsen af bibelske profetier er en advarsel til enhver om at gøre sig klar til at Jesus kommer tilbage for at hente de sande kristne op til sig (det er det vi kalder bortrykkelsen), for så umiddelbart derefter at dømme den ugudelige verden. Jesus gav os en lignelse, som beskriver hvordan det vil gå med dem, der kalder sig kristne ved Hans tilbagekomst: Matt. 25, 1-12:Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen.  Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge.  De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie.  De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.  Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn.  Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!  Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand.  Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.  Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.   Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.   Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind!   Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.  Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.Bibelen omtaler Jesus som brudgommen, og Kirken, som bruden, og bygger så her i lignelsen på den datidige jødiske tradition med at brudgommen blev trolovet med hans kommende brud medens de begge var meget unge, og han ville så tage hjem til sin fars

 ejendom og gøre en bolig rede til sig selv og bruden, og når den bolig var færdig tog han af sted for at holde bryllupsfest og hente bruden  hjem til denne bolig. Tidligere havde Jesus sagt til disciplene at Han ville forlade dem en tid. Det skræmte dem, og Han sagde så således i John. 14, 1-3:Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig!  I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?  Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.

 Lignelsen om brudepigerne antyder at 5 ud af 10, som kalder sig kristne ikke vil være klar når Han kommer tilbage for at hente kirken op til sig. Desværre er alt for mange bare kristne af navn. De har ikke olie på lampen. Indsigt i og lydighed imod Guds ord har ikke høj prioritet hos dem. Kun de, der kender Guds ord og er overgivne til det, vil forstå tidens tegn (Endetidsprofetiernes opfyldelse), så de gør sig rede til at blive hentet (sørger for at have olie på lampen) desværre ender alt for mange i fortabelse fordi de er så optagede og bundne af det jordiske at deres gudsforhold indtager en sekundær plads i deres tilværelse.

Profetiernes opfyldelse er altså en advarsel til alle, som kalder sig kristne om at gøre sig klar til  Jesu tilbagekomst, men det er samtidig ”et vink med en vognstang” til ikke-kristne om at hvis de ikke straks omvender sig, så vil de snart blive ramt af Guds vrede.

 Siden Israel den 14. maj 1948 genopstod og blev anerkendt, som værende et land, er rigtig mange profetier gået i opfyldelse. Det er der lavet en  god dokumentar om med titlen Danielprojektet. Du kan  se den med danske under-tekster ved at klikke her.eller hvis du er god til engelsk vil du måske foretrække at se den uden undertekster. Det kan du gøre det ved at klikke her. Der er desuden noget vigtigt at sige om Jesu andet komme, som du kan se ved at klikke her.