INGEN KAN TJENE TO HERRER

INGEN KAN TJENE TO HERRER

 

Vi læser i 2. Pet. 2, 1:Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv,

 I den græske grundtekst bruges udtrykket parasoxousin, som betyder at de lægger sandhed ved siden af løgn. Det at forkynde en blanding af sand og falsk lære er altså ødelæggende!

 

Desuden siger Jesus i Matt. 6,24a:Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden.

 

Vi kan altså roligt fastslå at ingen, der virkelig elsker Sandheden (Jesus) kan stå på en prædikestol og forkynde en blanding af sand og falsk lære. Den falske lære kommer fra løgnens fader (Djævelen). Den sande lære kommer fra Jesus, og man vil enten elske Jesus og hade Djævelen eller omvendt. En blanding af sandhed og løgn er overordnet set en ødelæggende løgn, så den der forkynder en blanding tjener Djævelen og ringeagter Jesus. Så enkelt er det faktisk!

Bibelen er ikke en lærebog i diplomati, som lærer os at have en diplomatisk holdning til dem, der forkynder en blanding. De striftkloge på Jesu tid forkyndte en blanding, og Jesus var ikke særlig diplomatisk over for dem. Han sagde i Matt. 23,33: Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede?

og i Matt. 23,27: Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I ligner kalkede grave; udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed.

 Vi skal ikke være bange for at udpege og afsløre de falske lærere. Faktisk er vi forpligtigede til det!

Bibelen siger således om at afsløre: Ef. 5,11:tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem.

Og således om at irettesætte: 2. Tim. 4,2: Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning!


Sandhedens ord er lys ifølge Salm. 119,105:Dine ord er en lygte for min fod,et lys på min sti.


Og så læser vi i 1. Joh. 1,5 - 6:dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer: Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden.

Hvis vi vælger at komme i en menighed hvor man forkyneder  falskt , så vandrer vi ikke i lyset, men i mørket, og lyver altså  hvis vi siger at vi har fællesskab med Gud.

Det er en ret skræmmende tanke. Husk at det er ikke mine ord, det er Bibelens ord!

Hvordan du forholder dig til Bibelens tale er en sag imellem dig og Gud, men jeg vil nu anbefale dig at tage det den siger alvorligt.