EN LYGTE FOR MIN FOD

EN LYGTE FOR MIN FOD

Salm. 119,105 lyder således:

Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. 


Jeg vil indlede med at sige lidt om lys, og så må du undskylde mig hvis det jeg siger er så indlysende som at 2+2= 4, men det jeg vil sige om lys betyder noget for resten af det jeg vil sige, så her kommer det:


 


1 Solens lys (hvidt lys) indeholder alle lysets bølgelængder, som tilsammen giver hvidt lys. Sender man dette hvide lys igennem et prisme bliver lyset delt op i alle regnbuens farver (bølgelængder). Det er det vi oplever, når solen bryder igennem efter regnen, og solens lys brydes i de højtliggende regndråber: Vi ser regnbuen.


 


2 Hvis du maler dit stakit i en eller anden grøn farve, så opfatter du stakittet, som havende den farve – ikke fordi stakittet er grønt, men fordi den maling det er dækket af reflekterer lige det udsnit af solens lys (altså de bølgelængder), som ”bilder dit øje ind” at stakittet er grønt.


 Tænk dig nu at du en bælgmørk nat ser stakittet – ikke i solens lys, men i lyset fra en gul gadebelysning.

Så vil du ikke opfatte stativet, som grønt. Det vil sige at de farver du ser ikke svarer til virkeligheden. Det er fordi lyset du ser det i ikke består af summen af de bølgelængder, som solens lys består af. Særlig markant ville du opleve dette fænomen, hvis du i gult lys betragtede et kunstværk du ellers kender særdeles godt: Du vil slet ikke kunne genkende det! I hvert fald vil du ikke få det budskab, som kunstneren ønskede at sende da han malede maleriet.


 


Lidt på samme måde er det med Guds ord:

Salm. 119,160b siger: Summen af dine ord er sandhed.

og Salm. 119,105 siger: Dine ord er en lygte for min fod,et lys på min sti.Guds ord er et lys på min sti og summen af Guds ord er sandhed, så det gælder at hvis du ser på er emne i lyset af Guds ord, men vælger kun at benytte et udsnit af Guds ord ”som belysning”, så får du et forvrænget billede af det du ser på, og helt galt går det hvis du forsøger dig med at finde vej til Himlen, bare ved hjælp af et udsnit af Guds ord. Du vil helt sikkert fare vild, og ende på den brede vej, som de fleste følger, og den ved vi jo godt hvor fører hen. Mange siger ”bare jeg tror på Jesus, så er jeg sikker på frelsen”. Husk dog at Jesus advarede i Matt. 24,4-6: »Se til, at ingen fører jer vild!  For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.

Kun ved at bruge lyset fra summen af Guds ord vil du kunne skelne ret imellem den sande Kristus, og de mange falske kristuser, der forkyndes overalt i dag.


 


Indskudt bemærkning:

”jamen” vil du måske sige "ved at bruge specialkameraer, som kun registrerer udvalgte bølgelængder har moderne videnskab opdaget ting i naturen, som vi aldrig før har kendt til, og vi er blevet meget klogere på den måde” Ja, det er jo rigtigt, men bruger vi den teknik i åndelige spørgsmål , så gør vi jo bare det djævelen lokkede Adam og Eva til i Edens have: "Du skal selv bestemme hvordan du ser tingene, derved bliver du Gud lig". Dog: Gør du sådan, vil konsekvensen for dig blive den samme, som for Adam og Eva: udelukkelse fra Guds rige!


 


Nogle tanker om Guds ord:Hebr. 4,12:   For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.


Guds ord kan noget ingen andre formår: Skelne mellem ånd og sjæl, og altså lægge blot, hvad der er sandt, og hvad der er løgn, hvad der er timeligt og kortsigtet, og  hvad der har evighedsbetydning.


 Salme 138,2: I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for thy lovingkindness and for thy truth: for thou hast magnified thy word above all thy name.


Jeg har her citeret den engelske oversættelse fordi den i modsætning til den danske er rigtig: Gud har gjort sit ord større end sit eget navn.


 


Hos. 4,4-6:  Det er mig, der fører sag mod dig, præst:  Du skal snuble om dagen, og sammen med dig skal

                     profeten snuble om natten.Jeg gør det af med din mor, det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab.

                     Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst; fordi du glemmer din Guds belæring,

                     glemmer jeg også dine sønner.


Hvis vi ikke tager Guds ord  dødsens alvorligt og villigt tager imod belæringen deri, så er det ude med os. 


 


Konklusion

Du må for alt i verden sørge for at holde dig fra menigheder hvor undervisningen ikke bygger på hele Guds ord. Og du må sikre dig at underviserne ikke (når de underviser) citerer skriften ude af konteksten. Og lige så vigtigt: at de ikke adskiller den fra koteksten1.


1  Jeg har tilladt mig selv at konstruere et ord (kotekst) ud fra det engelske udtryk co text. Du kan få forklaringen ved at klikke her.