DET BORTBLEVNE FÅR

DET BORTBLEVNE FÅR

Vi læser i Luk. 3-7: Men han fortalte dem denne lignelse:  »Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det?  Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre,  og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet.  Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.


Der ligger flere budskaber i disse ord:


1 gud måler ikke succes i antal (sådan, som vi mennesker har tendens til at gøre)


2  Vi skal hellere (i vore menigheder) bruge vor energi på at nå ud til de ufrelste og fortabte,

      end på at gøre menigheden større ved at lokke folk fra andre menigheder over til os, eller

      på hele tiden at berolige de ”frelste” med at de er frelst.

3 succes i Guds rige måles i udholdenhed. Hyrden blev ved indtil han fandt det bortkomne får, 

     han fokuserede ikke så meget på de allerede frelse, men ledte efter den fortabte. og Noa

     forkyndte retfærdighed i 120 år, men fik kun 7 med sig i arken, og Guds ord ærer ham med

     betegnelsen ”retfærdighedens forkynder”må vi så ikke glæde os over at vor menighed vokser sig stor?

Jo selvfølgelig må vi det! Vi må bare ikke berolige os selv og sige ”min menighed vokser, så jeg er på ret vej teologisk”. Nogle af de største menigheder i verden i dag ”brillerer” mere end nogen andre ved vranglære og   økonomisk og seksuel umoral. Økonomisk og seksuel umoral følger næsten altid i kølvandet på vranglære!

Nej lad os fokusere på i vor undervisning at være tro overfor Jesus (Guds ord). Så vil gud selv give den vækst, der kendetegner en sund plante, der vokser i uforurenet jord, men husk at planter faktisk sagtens kan vokse sig store i forurenet jord og somme tider vokser de hurtigere dér, end i uforurenet jord.