KAN MAN FORSTÅ BIBELEN RET

ER DET MULIGT AT FORSTÅ BIBELEN RET?Jeg kender flere, som kategorisk hævder at det er umuligt for et enkelt menneske at forstå Bibelen ret. Fælles for disse mennesker er 2 ting:


 


A De udtaler ofte denne påstand, som et hadsk angreb imod dem, der gør en stor indsats

        for at sætte sig ind i den bibelske åbenbaring, og som har forstået Bibelen anderledes end de gør.


 


B   De hævder at Bibelen klart fortæller os at den, der tror på

       Jesus  er sikker på at komme ind i Guds rige.


 


Jeg tænker så:


 1 Hvis det er umuligt at forstå Bibelen, hvordan kan Gud, så være retfærdig, når han faktisk forlanger at vi forstår den


      med følgende udtalelse: Hos. 4,5-6: Det er mig, der fører sag mod dig, præst:  Du skal snuble om dagen, og sammen

                                                                              med dig skal profeten snuble om natten.

                                                                              Jeg gør det af med din mor, det er ude med mit folk,

                                                                              fordi det ikke har kundskab.

                                                                              Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst;

                                                                              fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner.


 


2 Hvordan han de være så sikre på at have forstået det ret, det med at man frelses ved tro  alene,

     når de samtidig hævder at ingen kan være sikker på at have forstået Bibelen ret?mit synspunkt:


2. Kor. 5,4-5 siger således: For mens vi bor i teltet, sukker vi besværede, fordi vi ikke vil klædes af, men klædes på, så det dødelige bliver opslugt af livet. Og den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav os Ånden som pant.

De, der er født af Gud, har fået Helligånden (som har indblæst den bibelske åbenbaring), som pant, og ved Helligåndens hjælp kan de forstå Bibelen. Gud har ikke givet os sin åbenbaring for at vi hele tiden skal være i tvivl om hvad Han mener, og når Han giver et af sine børn klarhed over hvordan Bibelen skal forstås bør det ikke føre til at vedkommende går rundt med skyldfølelse over at have fået dette klarsyn, fordi det generelt er upopulært at have klarsyn.

Jesus er Guds ord, og Bibelen på originalsprogene er Guds ord, så da Jesus sagde ”i vil blive hadet af alle for mit navns skyld”, så forudsagde Han at dem, der ikke er villige til at vige en tomme fra ret forståelse af Guds ord, de vil blive hadet. At de bliver hadet af folk med et verdsligt livssyn er forståeligt, men at de hades af folk, der bekender sig som kristne er bemærkelsesværdigt!

Jo, der findes mange eksempler på folk, der har gjort sig selv til herrer over andre ved at hævde at de alene forstår Bibelen, men disse uheldige/dårlige eksempler bør ikke hindre andre i at stå fast på den indsigt Helligånden har givet dem. Bare må man forlange af dem at de på ordentlig solid bibelsk vis kan forklare deres synspunkter, og jeg vil hævde at dem, der falder for forførerne, ikke er uskyldige ofrer, for dem, der har været igennem en sand bibelsk omvendelse, har det, der skal til for at bedømme lærerne. Enhver, som er født af Gud har Guds ord i Bibelen, og har Helligånden, som gav Bibelens åbenbaring. De, der ikke har Helligånden, er aldrig blevet født på ny, og hvis de ikke omvender sig, er de alligevel fortabte. Hvis de ikke har taget imod Guds kald til omvendelse, så kan den forfører de er faldet for ifølge 2. Tessalonikerbrev kapitel 2 nemt ske at være en, som Gud har sendt til dem i dom over deres stivnakkethed.


Men jeg vil uddybe det lidt mere:

Jesus siger således i Matt. 24,23 - 24: Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter.

Mener Jesus at vi konsekvent skal undgå at lytte til enhver forkyndelse? Nej selvfølgelig ikke! Han mener bare at vi skal bedømme forkyndelsen og så holde os fra de steder hvor der forkyndes en anderledes Kristus. Et naturligt følgespørgsmål er så: Hvordan skal vi holde os fra det falske hvis det er umuligt at vide hvad der er rigtigt? Lad os derfor lige se på ordene i Joh. 14,23-26: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.   Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

Læg mærke til at Jesus sagde ikke ”talsmanden vil lære jer noget af det jeg har lært jer” Nej Han sagde ” han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.”


Konklusion:

den, der er født af gud har fået helligånden, som pant, og den mest kompetente lærer bor derfor i ham1, Det er kun hovmodigt at være overbevist om at man har forstået Bibelen ret, hvis man ikke er villig til at lade sin overbevisning efterprøve i en debat, som er baseret fuldt og helt på Guds ord.


1 derfor er profetien i Jer. 31,34: Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige: »Kend Herren!«

   For alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. gået i opfyldelse. selv den mindste kender herren,

   og har derfor lov til at stå fast på sin overbevisning i ydmyghed over for Guds åbenbarede ord.


Eftertanke:

Jak. 3,1 siger således:  Mine brødre, kun få af jer skal være lærere; I ved, at vi får en særlig hård dom.

Hvorfor får lærere en særlig hård dom? Jo, som jeg har forklaret i en anden artikel, så er Israel Guds kvinde som kirken er Jesu brud, og Guds forhold til sin kvinde afspejler Jesu forhold til sin brud. Det Jesus sagde til de skriftkloge i Israel siger Han også til ”de skriftkloge” i kirken, hvis de, som de skriftkloge i Israel sidestiller overleveringerne med Guds åbenbarede ord,  Han sagde: forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud.« Læg mærke til at Han ikke benægtede at de dyrkede Ham. Han sagde bare at de gjorde det forgæves!

Ydermere i Luk. 11,52: Ve jer, I lovkyndige! I har taget kundskabens nøgle. Selv er I ikke gået ind, og dem, der ville ind, har I hindret i det.«

Kundskabens nøgle er evnen til at tolke skriften ret, og den gav Jesus videre til Peter og de andre apostle i Matt. Kap. 11. Bemærk at man ikke kan låse nogen ude med en nøgle, der ikke passer i låsen, så de skriftkloge kunne altså forstå skriften ret. De ville bare ikke bøje sig for skriften da det gjaldt, for derved ville de have mistet den magt de havde over lægfolket (de måtte have givet magten tilbage til Gud, men det ville de ikke!), og derved hindrede de Israel i at tage imod deres længe ventede Messias med det resultat at forbandelsen fra 5. Mos. Kap. 28 vers 20 og frem blev udløst over det jødiske folk. Tænk hvilken lidelse de var med til at udløse!!