RETFÆRDIGGJORT AF TRO

RETFÆRDIGGJORT AF TRO, MEN HVILKEN TRO?

 

En af mine venner/bekendte fra studietiden blev hen ad vejen en kendt og anerkendt skikkelse blandt dem, der anser sig selv for bibeltro, og som rent kirkeligt et tilknyttet folkekirken.

  Jeg fik på et tidspunkt fat i nogle væsentlige engelsksprogede bøger, som behandler endetidsprofetier. Det var efter at han var blevet en kendt skikkelse, og jeg sendte disse bøger til ham, men han returnerede dem med en bemærkning om at det emne ville han ikke bruge tid på. I stedet ville han fokusere på ”ordet om korset”.

Mange lever med den opfattelse at hvis man bare tror at Jesus Kristus døde og opstod for at betale for ”min synd”, så er man frelst. Hertil vIl jeg sige at Paven tror at Jesus døde og opstod for at betale for menneskehedens synd, men ifølge katolsk teologi er paverne ufejlbarlige når de ”taler fra lærestolen”. Det har ført til opbygningen af Magistrarium, som er en sammenskrivning af den katolske kirkes tradition og lære. Den lærer for eksempel at den nåde Jesus købte med sit blod kun er tilgængelig for os  via sakramenter, og at Maria (som Guds moder) er den, der deler nåden ud, så det er hende og paven  og ikke Jesus man skal bede om nåde (Pave Poul II sagde ” ønsker du syndsforladelse, skal du ikke gå til Jesus. Kom til mig”)

, og de har desuden indført læren om skærsilden hvor man betaler for sine egne synder ved hjælp af egen lidelse. Man afholder den dag i dag messer for tidligere paver for at afkorte deres tid i skærsilden, og det er for øvrigt muligt at afkorte sin egen eller andres tid i skærsilden ved køb af forskellige former for aflad, der jo generelt er måder, der skaffer den katolske kirke indtægt.

Det, der står i Magistrarium (siger man) har større vægt end det, der står i Bibelen, så den katolske kirke har føjet en hel del til.

Om sådan en opførsel siger Åb. 22,17-19: Og Ånden og bruden siger: »Kom!« Og den, der hører, skal sige: »Kom!« Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet. Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

Det er desuden vigtet at tage det med, der står i Joh. 1,1-5:I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.   Han var i begyndelsen hos Gud.  Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.  I ham var liv, og livet var menneskers lys.  Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Og også Matt. 4,4:Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.‹ «

Guds ord skal spises, så det bliver en del af os selv, akkurat som den mad vi spiser, bliver en del af, og opbygger vort legeme igennem fordøjelsesprocessen.

Jo, det er Jesu gerning på Korset, der har betalt for al verdens synd, men det er ikke alene det at vi tror at Jesus døde og opstod, der frelser os. Det er det at stoler på den Jesus, der hang på korset, og at vi tror det Guds ord siger uden at lægge til eller trække fra, der gør at Gud kan tilegne os Jesu gerning til frelse.

Vi kan se i Jak. 2, 23:Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed,« og han blev kaldt Guds ven

Vi bliver retfærdiggjort ved at tro Gud på det Han siger (tror Hans ord). I sin samtale med Nikodemus sagde Jesus i Joh. 3,14:Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes,

 Da Gud sendte giftslanger ind i Jødernes lejr under ørkenvandringen (for at angribe dem) satte Moses en kobberslange på en pæl, og bare jøder, der var blevet bidt, kiggede på kobberslangen i tro, så reddede de livet. Dette er i megen forkyndelse blevet til at bare vi ser hen til Jesus, så bliver vi frelst. Det er der en vis sandhed i, men tager man en delsandhed og gør den til hele sandheden, så bliver det til en løgn. Slangen er i Bibelen et billede på forføreren/løgneren.

Det, der kommer ud af munden på slangen er giftig løgn og forførelse, som slår ihjel, men troen på , Jesus, som hænger på korset (Guds uforfalskede ord), overvinder denne forførelse.  (En frelsende tro er ikke bare at tro at Jesus døde og opstod, nej det er at tro på Guds ord   i sin helhed (Jesus), uden at lægge til eller trække fra.

   Skal man så være professor i teologi og kunne bibelen udenad og forstå hver enkelt sætning? Nej man skal bare uforbeholdent acceptere hele Bibelens budskab. Både det man forstår, og det man ikke forstår, og så lade være med  at læge til eller trække fra, og  der er  ingen minoritetsgrænse for hvor meget eller lidt man må trække fra eller lægge til. Gud kræver en tro, der er helt og aldeles renset for gammel surdej. Når jøderne fejrer påske må der ikke være så meget, som en krumme brød i huset, som er bagt på surdej.

 

Joh. 6,30-35:Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre?   Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: ›Brød fra himlen gav han dem at spise.‹ «  Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød.  For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.«   De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!«  Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

Livets brød er det ord, der udgår af Guds mund! Det giver liv til verden – evigt liv.


Slutbemærkning

 Jesus siger faktisk noget, der i få ord sammenfatter det jeg har forsøgt at sige i artiklen her. Her tænker jeg på Joh. 3,36: Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.«

Der er forskel på at tro på den historiske Jesus, og så det at have et personligt forhold til Jesus, som fører til underkastelse under og lydighed imod Guds ord, og som sagt igen og igen: Jesus ER Guds ord!