AVODA ZARAH OG FADERVOR

AVODA ZARAH OG FADERVOR

Avoda zarah er et hebræisk udtryk, der dækker 2 forskellige ting:


1. tilbedelse af afguder


2. tilbedelse af Gud på en måde, der ikke er efter Herrens anvisning


Det viser os at det at tilbede Gud på en ubibelsk måde er lige så afskyeligt, som at tilbede afguder.

I hebræisk tankegang er det at lægge sig på knæ foran en statue det samme, som at tilbede statuen. Det er blandt andet derfor Gud igen og igen på det kraftigste forbød jøderne at lave statuer, der skulle forestille Gud. En anden årsag er at Gud ikke vil tilbedes på samme måde, som afgudsdyrkere tilbeder deres guder. 

Vi læser i 5. Mos.12,1-4: Dette er de love og retsregler, som I omhyggeligt skal følge i det land, Herren, dine fædres Gud, har givet dig i eje, så længe I lever på jorden.  I skal ødelægge alle de steder, hvor de folk, I fordriver, har dyrket deres guder, på de høje bjerge, på bakkerne og under alle grønne træer.  I skal rive deres altre ned og knuse deres stenstøtter, deres Ashera-pæle skal I brænde, og deres gudebilleder skal I hugge om; I skal udslette deres navn fra de steder.  For på den måde må I ikke dyrke Herren jeres Gud. 


Her advarer Gud imod at dyrke Ham på samme måde, som Hedninger dyrker deres Guder. Vi må ikke lave statuer, gudebilleder og den slags (ikoner). Alligevel fjernede Luther i sin katekismus det 2. bud og delte så det 10. bud op i to bud for stadig at have 10 bud. Desuden omskriver han det 4. bud til at holde hviledagen hellig, og var derved med til at give søndagen samme status i kirken, som sabbatten har for jøderne, at det er forkert har jeg skrevet om andetsteds, og det kan du læse ved at klikke her.

Herunder har jeg indsat et dokument, som du kan scrolle igennem og se de 10 bud ifølge Bibelen + de 10 bud ifølge Luther.

Det er mig helt ufatteligt at noget menneske kan få sig selv til at vælge, som forbillede, en person, som ud af den ene mundvig siger ”sola scriptura” (skriften alene) og ud af den anden mundvig ikke alene laver om på skriften, men også sætter spørgsmål ved gyldigheden af og værdien af en række nytestamentlige skrifter.

  Hvad enten man er jøde eller græker, så er der kun frelse ved tro på Jesus, og i Israel blev der i den tid, hvor den katolske kirke, og den græsk ortodokse kirke havde stor magt bygget byzantinske og katolske kirker i Israel. Disse kirker er fyldte af Maria, helgen  og Jesus statuer, som folk tilhørende disse trosretninger, kommer og knæler ned for. Det er en vederstyggelighed for jøderne, og endnu en hindring for at lede jøder til tro på Jesus, men Gud ske lov, så er der flere jøder nu end tidligere set, som kommer til tro på Bibelens Jesus. Det er dog i første omgang ikke kirkens vidnesbyrd vi kan takke for det. Det er i stor stil grundet det israelske bibelselskabs utrættelige arbejde med at give jøderne en komplet Bibel  på hebræisk, med både Det Gamle og Det Nye testamente.  Og så selvfølgelig kristne forkyndere, som har indset at Jesus er Toraens opfyldelse, og som forstår at forklare jøderne dette.


Lige til sidst:

Vi skal ikke alene undgå at efterligne hedningerne i deres gudsdyrkelse derved at vi afstår fra at bruge statuer og gudebilleder(ikoner).

  I grundteksten til Matt. 6,7 advarer Jesus imod som hedningerne at bruge tomme gentagelser i vort bønsliv, alligevel er der flere og flere (også tidligere konservative kristne foretagender), der promoverer kontemplativ bøn, og deslige. 

Og så er der jo også ”fadervor”, som er en bøn, der bruges rigtig meget i kristne sammenhænge.

Jeg vil her citere hele sammenhængen: Matt. 6,7-15:  Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.   Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen   For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer.   Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.

Vers 7 er oversat forkert til: Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.

Den rigtige oversættelse er: Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange tomme gentagelser.

Jesus ville med de ord, som vi har ”døbt” ”fadervor” vise os hvilke ting vi bør bede om, men Djævelen er uovertruffen dygtig til at forføre, og det er lykkedes ham at vende Jesu ord 180 grader på den måde at han har fået kristne over hele jorden til at bruge Jesu egne ord imod Jesus ved at bruge ”fadervor” til tomme gentagelser derved at ”fadervor” er blevet en remse, som bliver ”liret af” igen og igen. Det vil sige at rigtig mange bruger en hedensk metode til at tilbede Gud på i direkte ulydighed imod Guds befaling i 5. Mos. 12, 1-4, og Jesu befaling i Matt. 6,7.

Vi må bare erkende at al verdens kristne ikke er nogen match for djævelen, hvis ikke de holder sig 100 % til Bibelens tale på grundsprogene.

Der findes mange andre eksempler på ”avoda Zarah”, men jeg vil nøjes med at nævne 3:katolikkernes bønnekrans, med gentagelser af den katolske ave maria bøn.Ole Skærbæk Madsens ” I mesterens lys” hvor man gør knæfald for buddhisme og new age ved at holde sine samlinger i fuldmåne.


rytmiske gudstjenester, der i visse tilfælde mere er rock koncerter end Gudstjenester. Man forveksler sensualitet med åndelighed! Et godt eksempel herpå er det australske Hillsong, som har bredt sig ud over hele kloden, du kan se et af de mildere eksempler ved at klikke her.