DEN FØRSTE DYREOFRING

DEN FØRSTE DYREOFRING


Slagtofringerne, som Moseloven påbød det israelske folk at udføre, dannede det, som på hebræisk kaldes kaborah (et dække). Hvis folket virkelig angrede og vendte sig fra deres synd, så dækkede de (ofringerne) over synden indtil Messias kom og fjernede den.


Disse ofringer er dog ikke det første eksempel på at et dyr måtte lade livet for at dække over menneskets synd.  Adam og Evas synd åbnede deres øjne for deres egen nøgenhed (før var de uskyldige og syndfri, og da var nøgenhed ikke et problem).


Da de syndede og så deres egen nøgenhed forsøgte de sig med lidt lapperier, og dækkede så deres nøgenhed så godt de kunne med blade, men vi læser så i 1. Mos. 3,21: Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Således måtte et dyr lade livet for at dække over deres synd, og det blev så det første eksempel på at synd avler død, og det første eksempel på kaborah.