ÅNDELIG FØDE

ÅNDELIG FØDE

Jeg vil indlede med at citere alle de skriftsteder, som ligger til grund for det jeg her vil sige:

1. 

Ez. 3,1-2:Så sagde han til mig: »Menneske, spis det, du ser her! Spis denne rulle, og gå så hen og tal til Israels hus.«  Jeg åbnede munden, og han gav mig bogrullen at spise   og sagde til mig: »Menneske, lad din mave sluge denne rulle, som jeg giver dig, og fyld din bug med den!« Derpå spiste jeg den, og den var sød som honning i min mund 

2.

5. Mos. 8, 2-3: Husk, hvordan Herren din Gud nu i fyrre år har ladet dig vandre i ørkenen, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund.

4.

Åb. 10,10-11: Jeg modtog bogen af englens hånd og slugte den. I min mund var den sød som honning, men da jeg havde slugt den, var den bitter i min mave.  Og der blev sagt til mig: »Du skal igen profetere om mange folk og folkeslag, tungemål og konger.«

3.

Matt. 4,1-4:  Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen.  Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult.  Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.«  Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.‹ «

5.

Ef. 6,12: Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

6.

Joh. 7,38-39: Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften siger: ›Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.‹ «  Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For Ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.

7.

Jak. 1,5-8: Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den.   Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden.   Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren,   tvesindet som det er og ustadigt i al sin færd.

8.

Sl. 119,105: Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

9.

Åb. 18,2a-3: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr.  For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin, jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned.

10.

1. Kor. 5, 2-5: For mens vi er her, sukker vi af længsel efter at iklædes den bolig, vi har fra himlen – så sandt vi da ikke skal stå nøgne, når vi er klædt af. For mens vi bor i teltet, sukker vi besværede, fordi vi ikke vil klædes af, men klædes på, så det dødelige bliver opslugt af livet.  Og den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav os Ånden som pant.

11.

Mal. 3,10: Bring hele jeres tiende til forråds-kammeret,så der kan være føde i mit hus.
Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger Hærskarers Herre.

12.

Ordspr. 14,12: En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden.

Jeg ved godt at det er mange skriftsteder at indlede med, men hvert enkelt skriftsted underbygger noget jeg vil sige i det kommende.

Når vi spiser fysisk mad (kød brød og grøntsager) så bliver det via fordøjelsesprocessen en integreret del af vort legeme, og hvis maden er sund, er det med til at opbygge og styrke legemet.  Er maden usund kan det føre til at legemet bliver nedbrudt og svagt.
    Det der sker med fysisk mad, er et billede på det der sker med åndelig føde. Bibelen taler igen og igen om at spise Guds ord, og akkurat, som et spædbarn helt naturligt søger mad hos sin mors bryst, så vil et menneske, der er født af Gud helt naturligt søge åndelig føde hos Gud, hvor føden ikke er forurenet eller fordærvet af menneskeberøring. Her tænker jeg naturligvis på Bibelens tekster på grundsprogene.

 

Bibelen bruger natten som et billede på de sidste dage, og et Guds barn forstår at verdens store problem i vor tid ikke er kultursammenstød i en mere og mere globaliseret verden, men at vi befinder os i et åndeligt mørke, hvor vore modstandere er åndelige myndigheder og magter. De, der nægter at se verden i det perspektiv vil uvægerligt fare vild.

Åndelige myndigheder og magter styrer verdens politikere og beslutningstagere til at opbygge det Åbenbaringsbogen kalder ”Det store Babylon” Det at stort set alle verdens politikere bliver styret af disse myndigheder forklarer hvorledes det kan gå til at vidt forskellige mennesker fra så mange forskellige lande og kulturer tydeligvis arbejder hen mod det samme mål.

Udfordringen for Guds børn er at finde den rette vej igennem det hele, hvilket er særlig svært i de sidste dage hvor det er bælgmørk nat åndeligt set.

Hvis du en nat på det mørkeste tidspunkt i natten  skal finde en adresse i en by du ikke kender, vil du være glad ved gadebelysning og måske en medbragt lygte for at kunne læse gadenavne og husnumre, og i et åndeligt mørke er  det at vi har behov for Guds ords lys, som salme 119,105 beskriver, og det er også en stor fordel med gode sunde øjne, som dem et sundt legeme ofte er velsignet med, og sund kost er vigtigt for at opbygge et sundt legeme. Jeg tror du forstår hvor jeg er på vej hen: Guds ord er både sund kost og lys på vores vej.


Når vi skal finde vej igennem mørket kan vi grundlæggende søge vejledning hos Gud i Hans ord, eller hos verdslige psykologer, politiske strateger, filosoffer og/eller økonomer. Guds barn må gøre op med sig selv: Stoler jeg på at Gud kan/vil bakke op om sin egen rådgivning ved at åbne Himlens vinduer, eller stoler jeg mere på verdslige rådgiveres vejledning der forekommer rigtig, men måske fører til døden?Personligt kan jeg bevidne at det går an at følge Guds rådgivning.


Konklusion

Hvis vi skal finde vej i det åndelige mørke, der hærger nu om dage, må vi ikke falde for løgnen der siger at det vi står i alene er en kulturel kamp, eller jo det er en slags kulturel kamp, men overordnet set er det nu altså en åndelig kamp, og vi behøver åndeligt sunde øjne kombineret med godt lys, for at finde vej, og åndeligt set er Guds ord svaret på begge dele.   

   Vi skal også lige huske at et legeme behøver mere end kød brød og grøntsager. Vand er faktisk endnu vigtigere for det menneskelige legemes overlevelse, for vand er nødvendigt for at kroppen kan omsætte den faste føde så vi får gavn af den (jeg skal skynde mig og sige at jeg er ikke medicinsk uddannet, så det er faktisk bare et kvalificeret gæt at vand er nødvendig for fordøjelsesprocessen). Levende vand (Helligånden) er absolut nødvendig for at vi kan få det fulde udbytte at Guds ord.

Heldigvis er det således at enhver, der gennemgår en sand omvendelse og derved fødes af Gud får Helligånden, som pant. Er du i sandhed omvendt, så har du Helligånden hvad enten du kan demonstrere nådegaver, som tungetale og lignende eller ej. Derfor er du ikke afhængig af andre menneskers vejlening for at finde vej selv om god åndelig vejledning ikke er at foragte. Du er bare selv ansvarlig for om du følger den rette vejleder, for Gud har givet dig midlerne, og føler du at du mangler visdom til at forstå, så bed om mere visdom. Gør det i tro og Gud vi give dig det, men vær indstillet på at du skal gøre en indsats med at ernære dig på Guds ord. og måske også lidt historiske studier. Gud belønner ikke dovenhed.