1 ELLER 2 MIL

1 ELLER 2 MIL?

I der har fulgt mine skriverier ved at jeg forsøger at slå til lyd for det jeg kalder en afbalanceret forkyndelse.


Det jeg mener er at vi på én og samme gang skal gøre det tindrende klart at det er umuligt at blive retfærdiggjort ved gerninger. Det kan vi blandt andet se af Es. 64,5: Vi blev alle som den urene, og al vor retfærdighed blev som snavset tøj. Det gennemgående billede i Bibelen er at når vi bliver retfærdiggjorte ved tro, så får vi en skinnende hvid klædning, som er et billede på den retfærdighed vi har fået tildelt ved den nye fødsel.

Samtidig skal vi gøre det klart at den, der er født af Gud vil have det at leve et liv, der behager Jesus som en del af sin natur. Hvis et menneske bekender sig som en kristen, så vil den måde han lever på afsløre om bekendelsen er sand. Jesus siger sådan i Matt. 5, 40-42: vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen.  Og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham.  Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig.


Du skal altså være villig til at ofre noget af din tid og indsats (følge på vejen), og også hjælpe med de materielle ting, som Gud har velsignet dig med. Du skal endda være indstillet på at hjælpe lidt mere end du bliver bedt om. Alt, hvad vi læser i Guds ord er Jesu tale, og derfor er det også Jesus, der taler her i Jak. 2,26: en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Det er dog ikke bare måden vi behandler nødstedte mennesker på, der kommer under kategorien retfærdige gerninger, Det er også det at leve et rent liv (at afstå fra det, som Gud er imod). For eksempel vil en genfødt kristen ikke fortsætte i gerningen, som præst, hvis han er faldet i den synd at forlade sin hustru for at tage sig en ny.  Han vil være lydig imod det, der står både i 1. Tim. 3,2 og i 1. Tim. 3,12 og oven i købet også i Tit. 1,6. Alle tre steder står der at han skal være én kvindes mand!


Summen af disse tre skriftsteder får mig til at bemærke 2 ting:


1. Den katolske lære om at gejstlige skal leve i cølibat er ikke understøttet af Bibelens vidnesbyrd,

      for her omtales det, som noget selvfølgeligt at en person med en hyrdegerning er gift.


2. Når Jesus virkelig ville understrege vigtigheden af en udtalelse indledte Han med ”sandelig sandelig”.

      I hebræisk tankegang er det sådan at hvis man virkelig mener noget alvorligt, så gentager man det,

      så når det at være én kvindes mand siges 3 gange, så er det meget vigtigt.