OM BIBELEN 2020

OM  BIBELEN 2020

Det danske Bibelselskab har udgivet en ny oversættelse af Bibelen,

hvor man fuldstændigt har fjernet ordet Israel fra Det Nye Testamente, som man har omdøbt til ”Den Nye Aftale” medens man kalder Det Gamle Testamente for ”Den Gamle Aftale”. Ved at omdøbe på den måde dækker man godt og grundigt over det at Det Nye Testamente findes skjult i Det Gamle Testamente, og er den naturlige opfyldelse af Det Gamle Testamente, Det er jo sådan at Jesus kaldte sig selv for ”vejen”, og det hebræiske navn for de 5 mosebøger er ”toraen” som netop betyder ”vejen”, og Jesus sagde sådan om Mosebøgerne i Joh. 5,45-47:Tro ikke, at jeg vil anklage jer hos Faderen; den, der anklager jer, er Moses, ham I har sat jeres håb til.  Havde I troet Moses, ville I have troet mig; for det var mig, han skrev om.  Men tror I ikke hans skrifter, hvordan skal I så tro mine ord?«

. Du kan høre Jan Frost (tidligere formand for Ordet & Israel) omtale "Bibelen 2020" ved at klikke her.

 Israel spiller en vigtig profetisk rolle i Guds tidsplan for tiden lige før Jesu genkomst, og profetierne om Israel i endetiden er der for at den sande kirke kan være parat og undgå at blive taget på sengen når Jesus kommer efter sin brud (kirken). Det er én væsentlig grund til ikke at slette navnet Israel fra bibeloversættelsen. En anden væsentlig grund er ordene her fra Åb. 22, 18-19:  Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

Djævelen ønsker ikke at vi skal være klar når Jesus kommer, så han har fået Bibelselskabet til at fjerne ordet Israel fra oversættelsen hvilket viser at Bibelselskabet går djævelens ærinde (de arbejder for ham) og deres endeligt  (hvis ikke de omvender sig, undskylder og trækker denne falske oversættelse tilbage og tilbyder dem der har købt den en erstatning, som holder sig præcist til grundteksterne uden udeladelser eller tilføjelser)er beskrevet i Åbenbaringen kapitel 22. som jeg har citeret her oven for. Der siges der jo  at Gud vil tilføje dem de plager der er skrevet om i denne bog. Her kan blandt andet henvises til kapitel 14,11: Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat.


De ti brudepiger:

Spørgsmålet om at være klar eller ej, når Jesus kommer tilbage efter kirken, er ikke noget man skal tage let på, for da disciplene spurgte Jesus ud om tidens ende (altså enden på hedningernes tidsalder) kvitterede Jesu blandt andet med lignelsen om de ti brudepiger (Jesus omtales i Bibelen, som brudgommen, og kirken, som Hans brud): Matt. 25,1-13:Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen.  Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge.  De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie.  De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.  Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn.  Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!  Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand.  Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.  Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.  Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.  Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind!  Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.  Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.


De, der ikke er klar, når Jesus kommer efter kirken (sin brud) de vil ikke blive lukket ind i Himmeriget,

så det at udgive en bibeloversættelse, som gør det sværere for Guds børn at forstå endetids tegnene ER nu altså djævelens værk.Guds modstandere ønsker at navnet Israel skal udraderes!

 Vi kan læse følgende i Salme 83, 2-6:Gud, vær ikke tavs, vær ikke stum og stille, Gud!  Se, dine fjender larmer, dine modstandere løfter hovedet.  Mod dit folk udtænker de snedige planer og lægger råd op imod dem, du værner.  De siger: Lad os udslette dem som folk, så Israels navn ikke nævnes mere.  I enighed lægger de planer, de slutter pagt imod dig, Understregningen er min!

Satan hader det/dem Gud elsker, og at Gud elsker Israel understreges blandt andet af disse ord til Moses  i 2. Mos. 4, 22:Så skal du sige til Farao: Dette siger Herren: "Israel er min førstefødte søn".  

Israel er en torn i øjet på Satan. Så hans tjenere har historien igennem gjort det ene forsøg efter det andet på at udradere navnet Israel. Selvfølgelig har man først og fremmest forsøgt helt at udradere Israel, som nation, men da det aldrig er lykkedes fordi Gud har reddet dem hver gang, så har man i stedet forsøgt at udradere navnet Israel.

Det romerske imperium forsøgte sig med metoden at give landet et nyt navn: Palæstina, som er et latinsk udtryk for filistrene (Israels fjende).

FN har selvfølgelig også hele tiden været imod Israel, ca. 1/3 af alle FN resolutioner har drejet sig om Jerusalem og dermed om Israel. Generelt har det været fordømmelser. Nu forsøger så en anden af Satans tjenere en anden metode, nemlig at slette navnet Israel fra selve Guds ord, men vi, der elsker Guds ord vil ikke lade det forbigå i stilhed.


Eftertanke:

Som Jan Frost forklarer i det indlæg jeg har linket til øverst i artiklen her, så er formålet med den nye oversættelse at lægge større vægt på at få meningen med Bibelens tekster frem end at holde sig tæt til grundteksterne, og det lyder jo umiddelbart godt, men det er nu ret langt ude at bruge dette som en forklaring på helt at udelade ordet Israel i Den Nye Testamentelige del. Løgn er ikke bare at sige noget der direkte er løgn. Løgn er også at sige noget sandt hvor man udelader noget essentielt, og  2. Pet. 2,1, som er oversat således i 1992 oversættelsen: Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv, bruger det græske ord parasoxousin, som betyder ”at lægge sandhed ved siden af løgn” om det de falske lærere gør. Det er altså det Peter advarer om: At der vil komme falske lærere, der lægger sandhed ved siden af løgn. Det er lige det der er sket med den nye oversættelse.Gode intentioner eller ej. Gode intentioner frelser os ikke. Lydighed gør! Hør Jesu ord i Matt. 7,21:Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.


Siger jeg at vi kan frelse os selv ved at overholde Guds lov? Nej på ingen måde!! Paulus siger således i 2. Kor. 3,6:bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende.

Det han mener er: Loven slår ihjel, men Jesus gør levende. Det eneste menneske, der nogensinde har overholdt loven fuldt ud er Jesus. Det gjorde det muligt for Ham at tage vores synd på sig og dø den død vi fortjener, og derved give sit liv til enhver, som tror på Ham.

Der er dog et punkt vi kan være lydige på: Vi kan undlade at lave om på Guds ord! Jesus er Guds ord, og laver vi om på Guds ord så er det gået os, som Paulus advarer om her i 2. Kor. 11,3-4:men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.  I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.

En anden Jesus, end den Paulus prædikede, kan ikke frelse nogen som helst!

Bibelselskabet kunne have opnået deres noble mål  at udgive en bibel, som er forståelige for vor tids danskere, og det kunne de have gjort uden at trække fra eller lægge til. De kunne have indledt den nye udgivelse med noget i retningen af:

For at tydeliggøre for moderne mennesker, hvad Grundteksterne i de bibelske skrifter siger har vi holdt os så tæt til grundteksterne, som vel muligt, og så har vi ude i marginen givet vort bud på hvordan teksterne skal forstås, men vi medarbejdere i bibelselskabet er jo ikke ufejlbarlige, så husk løftet i 2. Kor. 1,22 om at Helligånden (talsmanden) er givet som pant til enhver, der er født af Gud ved tro på at Jesus er Messias . Så læs udgivelsen her medens du beder Helligånden om visdom ,  til at bedømme og forstå det du læser. Gud har nemlig lovet at ethvert Guds barn kan få Guds vejledning til hvordan skriften skal forstås. Løftet lyder således iJak. 1,5-6 : hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden.


Til sidst, hvad motiverer Bibelselskabet til at udelade navnet Israel?

 Selv siger de at de har udeladt ordet Israel fordi der ingen forbindelse er imellem bibelsk tids Israel, og vor tids Israel. Til det vil jeg sige: Enten lyver de eller også er de tåber, eller måske begge dele, for Bibelen er fyldt med profetier, der klart er gået i opfyldelse i vor tids Israel. Det vil jeg gerne dokumentere:


Es. 66,8-9:Hvem har hørt mage, hvem har set dets lige? Kommer et land til verden på én dag? Fødes et folk på et øjeblik? Ja, Zion får veer og føder straks sine børn.  Skulle jeg åbne moderlivet uden at lade hende føde? siger Herren. Skulle jeg sætte fødslen i gang og hindre den igen? siger din Gud.  

Israel blev anerkendt, som en selvstændig nation den 14. maj 1948. selv om stærke nationer, som England havde gjort deres til at hindre Jøderne i at vende tilbage til landet efter 2. verdenskrig.Es. 27,6:Til den tid skal Jakob slå rod, Israel skyde op og blomstre; de skal fylde hele verden med frugt.Det stykke land jøderne kom tilbage til havde være underlagt osmannerne i 400 år. De havde lagt skat på træer, så alle træer var blevet fældet og landet blevet aldeles goldt. Det varede dog ikke længe efter Israels tilblivelse før landet var verdens største frugteksportør.

 


Zak. 12,2-3:Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk; også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres.   På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen.Efter dannelsen af Israel har Jerusalem konstant været genstand for konflikter og har været fordømt igen og igen af stort set alle verdens lande, og selvfølgelig af FN. Da Trump flyttede den amerikanske ambassade til Jerusalem, blev han fordømt af næsten alle landes regeringer.Amos 9, 14-15:Jeg vender mit folk Israels skæbne, de skal genopbygge de forladte byer og bo i dem, de skal plante vingårde og drikke vinen, de skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren din Gud. Da Israel den 14. maj 1948 blev anerkendt, som en selvstændig nation var der kun ca. ½ million jøder i landet. Deres ”hær” kun ca. 50.000 personer, som var dårligt og kun delvist bevæbnet. Alligevel vandt de frihedskrigen, da ½ million veltrænede og velbevæbnede arabiske soldater angreb dem allerede dagen efter. Rent militært giver det ingen mening. Hør den pensionerede israelske general Erem Shimon, som har været med i samtlige det nutidige Israels krige berette om dette ved at klikke her.

 


Jer. 16,15:Så sandt Herren lever, som førte israelitterne op fra Nordens land og fra alle de lande, han fordrev dem til.« Jeg vil føre dem tilbage til den jord, jeg gav deres fædre. Siden dannelsen af Israel er der løbende fundet lommer af jødisk befolkning på de mest uventede steder rundt om i verden, og de er vendt tilbage til Israel.  Siden de blev fordrevet fra landet og spredt ud i hele verden har følgende altid været en intern hilsen blandt jøder: ”næste år i Jerusalem”

I stedet for at skrive videre om dette emne vil jeg opfordre til at se en dokumentar om opfyldelsen af bibelske profetier, som Studio Scotland lavede, som har været vist af TV stationer i mange lande.

Du kan se den på Amazone prime TV.  Ved at søge på navnet The Daniel Project i Amazone prime TV, som kan du komme til ved at klikke her:  Amazone prime TV

 

Min påstand er at der er overvældende bevis for at Bibelen peger klart og tydeligt på vor tids Israel, som værende en vigtig del af Guds planer, og havde oversætterne været troværdige troende mennesker, så ville de ikke udelade navnet Israel med den begrundelse de har givet. Det de har gjort, tyder ikke på at de er ledet af Guds ånd Helligånden, så de må være styret af en anden ånd. Du, der læser dette kan selv gætte på hvilken ånd det så er.