OM 1. JOHN. 5,1b

OM 1. JOH. 5,1b


jesus sagde Jesus til Nikodemus i joh. 3,3: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.«


Men, hvordan bliver man født på ny?


Den mest kortfattede, og derved vel også mest præcise forklaring finder vi i 1. Joh. 5,1b: Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud.


Kristus er det græske ord for Messias. Messias er hebræisk, og betyder ”den salvede”. Konger i Israel blev salvede til at være konger. Derfor: når Bibelen taler om "den salvede” (i bestemt form), så udtrykker det at her er der en konge, som er enestående, og ”i en klasse for sig”. Det er jo netop det Messias er!1 Dels skal Han sidde på Davids trone for evigt, Dels er Han den, der som konge og frelser skal realisere tusindårsriget, og regere dér, som det blev lovet Israel.

Vi kan se af 1. Joh. 5,1b at det ikke er tilstrækkeligt for et menneskes frelse at bekende tro på Jesus. Nej man må tro at Jesus er Messias, og for at gøre det er det jo nødvendig at vide hvem Messias er.

   Betyder det at man skal have en universitetsgrad i teologi for at blive frelst? Nej slet ikke, men det markerer dog at man, som minimum er villig til at bruge tid og energi under bøn til Gud at studere Bibelen for at finde frem til Bibelens definition af Messias.

Messias er jo den, der opfylder Det Gamle Testamentes profetier om Messias, så det er Det Gamle Testamente, der skal studeres (gerne ved hjælp af Det Nye Testamente).

   Da vi ikke er nået helt frem til enden endnu, så har Jesus (Messias) selvfølgelig endnu ikke opfyldt alle profetierne (dem, hvis opfyldelse ligger i fremtiden), men der er nok opfyldte profetier til præcist at identificere hvem Han er (til forskel fra mange af de falske messiasser, der bliver forkyndt i dag.


Ud over profetierne har vi så det Paulus kalder "den sunde lære" til at definere den sande Messias. Tit. 1,9 stiller dette krav til ældste i menigheder: han skal holde fast ved lærens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lære og at gendrive dem, der siger imod.


Læg mærke til at han siger "han" om en ældste i en menighed, at det skal være en mand understreges yderligere i Tit. 1,6:  En ældste må være en, der ikke er noget at udsætte på, han skal være én kvindes mand, hans børn skal være troende og må ikke være genstridige eller kunne beskyldes for at leve et vildt liv.

Én kvindes mand kan jo ikke være en kvinde.  Ydermere: En person, der er skilt og gengift kvalificerer sig ikke til at besidde en ledende stilling i en menighed  (han skal væreén kvindes mand), alligevel er det et udbredt fænomen i dag i snart sagt alle såkaldt evangeliske kirker.


Det berettes om hvordan Gud selv salvede Jesus med Helligånden i Luk. 3,21-22: Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes  og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!«