SKATTEN

SKATTENI går havde jeg en samtale, som får mig til igen igen at bearbejde et tema, som jeg har bearbejdet flere steder her på hjemmesiden:


Vi læser i Matt. 13,44: Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer1, og køber den mark.


 


Denne lignelse vil jeg nu genfortælle i min egen lidt mere nutidige version.

Først vil jeg dog lige citere Jesus fra Åb. 1,17-18: »Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den, som lever: Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget.


og så til min version af lignelsen:

Himmeriget ligner en skat, der lå låst inde i en forladt lagerhal på Århus havn. En mand blev fortalt at Erik Larsen har nøglerne til lagerhallen, og er villig til frit at lukke enhver, som henvender sig til ham ind i lagerhallen. 

   Manden besluttede sig begejstret for omgående at opsøge og finde Erik Larsen 2 . Han søgte både i alle landets telefonbøger, og på internettets søgemaskiner, men alt hvad han fandt var lange lister over Erik Larsener,som godt nok alle havde  nøgler af forskellig slags, men ingen havde de nøgler, der passede til lagehallens dør. Nu blev han desperat, for han ville finde den rigtige Erik Larsen og få fingre i skatten.

Han måtte derfor kaste sig ud i et større forskningsarbejde3  for at finde lige præcis den ene Erik Larsen, der havde de rigtige nøgler.


 


Jesus advarede i Matt. 24 4-5: »Se til, at ingen fører jer vild!   For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.


Og igen i 2. Kor. 11,4:   I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.


 


For at finde den rigtige Jesus må vi tage imod kærlighed til sandheden og søge lige præcis den Jesus, der er sandheden, for vi læser i 2. Tess. 2,9-11:  Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere   og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt 4 over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.


Og det lyder i Joh. 14,6: Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.


Sandheden får man præcist defineret ved at læse følgende to skriftsteder i sammenhæng:


 


1  Salm. 119,16:   Summen af dine ord er sandhed, og alle dine retfærdige bud gælder i evighed.


 


2  Joh. 1,1-14: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud.  Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes.  Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham.  Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.  Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.


 


Den sande Jesus er præcist defineret, som værende summen af Bibelens skrifter, og det er lige præcis denne ene Jesus, der har nøglerne til Himmeriget. Ingen af de andre, der forkyndes, som værende Jesus (de mange falske evangelier, der forkyndes i dag) har disse nøgler, og det er spild af tid og livsfarligt at opsøge dem eller som Jesus sagde i Matt. 24,26:   Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke.

Det eneste sted vi med sikkerhed finder den sande Jesus er i Bibelen på grundteksterne, for både Bibelen og Jesus er Guds ord.


 


1 Læg mærke til at han opgav alt for at kunne få adgang til Guds rige, eller med Paulus’ ord i Fil. 3,7-11:  

    Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab.   

    Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus,

    min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus   

    og findes i ham,ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus,

    retfærdigheden fra Gud grundet på troen, for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og

    lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde!


 


2 Erik Larsen bruges her, som et billede på Jesus Kristus, men Jesus Kristus selv sætter dog betingelser for at lukke folk ind i

   ”lagerhallen”. Betingelserne finder vi i grundteksten til Mark 1,15: Omvendelse i syndserkendelse og anger over synden.


 


3 Forskningsarbejdet består for os i at studere Guds ord samvittighedsfuldt og grundigt uden at lade os distrahere af

   kirkelige traditioner og overleveringer, som under dække af at skulle vejlede os rent faktisk har til formål at bortlede

   vore tanker fra Jesu rene lære.


 


4 Gud selv sætter os faktisk på prøve kan vi se af 5. Mos. 13,2-4:   Hvis der fremstår en profet eller en,

   der har drømmesyner, hos dig, og han giver dig et tegn eller et varsel, og det tegn eller varsel, han har givet,

   indtræffer, og han siger: »Lad os følge andre guder, som du ikke før har kendt, og dyrke dem,«  da skal du

   ikke lytte til, hvad den profet eller den, der har drømmesyner, siger. Det er Herren jeres Gud, der sætter jer på prøve for at få at vide,

   om I elsker Herren jeres Gud af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl.