FAKKEL I NEG

FAKKEL I NEG

Vi læser i Zak. 12,6:På den dag gør jeg Judas slægter til et ildbækken i træstykker og til en flammende fakkel i neg. De skal fortære alle de omboende folk til højre og venstre; men Jerusalem skal blive liggende, hvor den ligger, i Jerusalem.

Det nutidige Israel opstod jo den 14. maj, 1948, og når jeg læser ovenstående profeti, så er der 3 ting, som jeg bemærker:


For det første: De skal fortære alle de omboende folk til højre og venstre.

Vor tids Israel er blevet overfaldet igen og igen af militært set overlegne styrker i dets ca. halvfjerdsårige historie, men hver gang har Israel fortæret deres fjender. Faktisk er det således at USA’s militærakademi West point har tradition for at nærstudere alle kendte krige, men de nægter at studere de jødiske krige, for deres udfald er så usandsynlige at de ikke kan bruges til noget.


For det andet:  De skal fortære alle de omboende folk til højre og venstre.

Når man kaster en flammende fakkel ind i et tørt neg, så går det hele op i flammer, og vi kan da også konstatere at siden Israels genopståen har hele regionen været et flammehav med krige, konflikter og krigsrygter, som alverdens politikere har analyseret og analyseret for at forstå, hvad der sker, men som det altid er  for gudsfornægtere i sådanne sager, så famler de rundt i blinde, og forstår ingenting, selv om de selv synes at de er åh, Så vise.


For det tredje: men Jerusalem skal blive liggende, hvor den ligger, i Jerusalem.

Her i efteråret 2017 har præsident Trump til stor fortrydelse for mange ugudelige politikere anerkendt Jerusalem, som Israels hovedstad, og selvfølgelig er Jerusalem (Guds by) hovedstad i Guds land (læs Joel kapitel 4)


Når Gud siger at Han vil gøre noget, så gør Han det så gennemfører Han det! Og vi gør klogt i at være årvågne omkring det.

Det er jo sådan at den åndelige tilstand i Israel op til Jesu første komme giver os et fingerpeg om hvordan den åndelige situation i kirken vil være op til Jesu andet komme, og Jesus advarede sine samtidige (og dermed os) på denne måde i Matt. 16,1-4:  Farisæerne og saddukæerne kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve bad de ham om at vise dem et tegn fra himlen.  Men han sagde til dem: »Ved aftenstid siger I: Det bliver godt vejr i morgen, for himlen er rød, og om morgenen siger I: Det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. Himlens udseende forstår I at tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde.  En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end Jonastegnet.« Og han forlod dem og gik sin vej.

Gud har givet os profetierne og deres opfyldelse, så vi ikke skal ende, som de 5 dårlige brudepiger: fuldstændig uforberedte på Jesu genkomst!