DEN DER HAR FORSTAND

DEN, DER HAR FORSTAND

Åb. 13, 11-18: Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det havde to horn som et lam, men talte som en drage.   Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne; og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis banesår blev lægt.  Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene.  Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live.  Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede.  Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.  Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.   


Guruer hører til i hinduisme. De hører så afgjort ikke til i den sande kirke. Den eneste vi må sætte op på en piedestal, er Jesus, men der er intet forkert i at erkende at visse mennesker har større visdom end andre, og stor visdom er ofte forårsaget af viljen til at ”smøge ærmerne op” og arbejde hårdt med studier.

I Jacob Prasch har jeg fundet et sådant menneske. Han er ikke min guru, men han har hjulpet mig til at se ting i Guds ord, som jeg simpelt hen ikke vidste var der, men nu kan se, og det har gjort Bibelen til en langt mere fascinerende bog for mig, end den var før, derfor taler jeg om den ved enhver given lejlighed, og har så oplevet det at mine kristne venner ofte reagerer med et ”kan vi ikke tale om noget andet?”, og jeg har så også ofte mødt dette: Skal man være professor i teologi for at blive frelst?

Nej man skal ikke være professor i teologi for at blive frelst! Jesus sagde således, da de bar de små børn til Ham for at Han skulle bede for dem: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.

Alligevel kommer vi ikke uden om skriftsteder, som det fra Åb. 13, som jeg her indledte med at citere,som siger at der kræves forstand. Og så for eksempel Hos. 4,6: det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst; fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner.

Det er klart at en barnlig tillidsfuld tro på Jesus er det, der skal til for at blive frelst, men det at bruge tid og energi og den forstand Gud har udrustet os med til at studere historien og Guds ord kan måske bevare et menneske fra at falde for en falsk Jesus. Her tænker jeg ikke alene på Antikrist når han kommer, jeg tænker også på noget, der er, og altid har været højaktuelt: Advarslen i 2. Kor. 11,1-4  om ikke at falde for forkyndelsen af en anderledes Jesus og et andet evangelium.

Godtroenhed og dovenskab er ikke  kristne dyder!


Kærlighed til Sandheden

Jeg kan ikke slutte denne artikel uden at omtale 2. Tess. 2, 9-12: Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere   og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.   Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

Det ER vigtigt at studere historie og Guds ord, og lære af historien i lyset af guds ord, og at have en forstand, der er i stand til at bearbejde al det man læser er vigtig (eller i hvert fald en stor hjælp), men uden kærlighed til Sandheden (Guds ord) er det forgæves, for mangler denne kærlighed, så vil en åndsmagt (Gud), der er langt stærkere end Satan sørge for at man ender op med at tro løgnen med det resultat at man bliver dømt.

Konklusionen er altså: Studer, som gjaldt det livet, for det gør det!

Men se til at du gør det i kærlighed til Sandheden, du må elske Sandheden i sådan en grad at du er villig til at lade den være herre over dine tanker og handlinger!

Mangler du en sådan kærlighed til Sandheden, så bed Gud om den, og Han vil give dig den.