DER SKAL IKKE MERE VÆRE NAT

DER SKAL IKKE MERE VÆRE NAT

 

Åb 22, 3-5:Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder.

Jeg tror vi kan tage det helt bogstaveligt at vi ikke vil behøve lys fra lamper eller solen fordi Gud vil lyse for os, men der er nu nok en anden vinkel på det, som jeg vil kigge lidt på her i denne artikel: Joh. 1,1-5: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.  I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Vi selv, universet, jorden, planteriget og dyreriget findes på grund af ordet. Alt eksisterer på grund af ord, og Guds ord er liv og lys.

Her vil det være logisk at citere Salme 119, 105:Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

 

Gud, der er alle tings ophav, og som ved alt, og forstår alt har selvfølgelig som enhver god far ønsket om at undervise os og give os indsigt. Som far til 3 døtre kender jeg trangen en far har til at undervise sine børn. Den trang har man til dels fordi man håber at kunne skåne børnene imod fejltrin men også fordi man har en naturlig trang til at dele sin viden med andre, og særligt da sine børn.


Gud sagde til Abraham i 1. Mos. 22,2:»Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om.«


og vi kan læse i 2. Krøn. 3,1:Salomo begyndte at bygge Herrens tempel i Jerusalem på Morijas bjerg, hvor Herren havde vist sig for hans far David, på det sted, som David havde beredt, på jebusitten Ornans tærskeplads.

 

Jerusalem ligger i Morijalandet. Det var det sted Gud sendte Abraham hen for at bringe Isak, som et brændoffer, og det tog Abraham 3 dage at vandre hen til stedet, så i 3 døgn måtte han leve med tanken om at ofre den søn, som ifølge Guds løfte skulle blive til et stort folk. Senere måtte Gud selv opleve at være adskilt fra sin enbårne søn i 3 døgn, og jeg er tilbøjelig til at tro at den høj (Golgata) i Morijalandet

hvor Jesus blev korsfæstet er den høj Gud bad Abraham gå op på for at bringe Isak, som brændoffer. I hvert fald byggede Salomo senere templet på Morijas bjerg, og templet var jo det sted hvor alle ofringerne blev udført, som pegede hen på Jesus, det endelige ultimative offer, der som Guds lam blev ofret for at betale for vores synd.

Vi kan desuden læse i Es. 2,3b:For belæringen udgår fra Zion og Herrens ord fra Jerusalem.«

 det hebræiske navn for Morija betyder lærestedet. og El er en forkortelse af Elohim (Gud), og det er sådan at stort set hver gang el indgår i et sammensat hebræisk ord, så leder det tanken hen på (peger på) noget, der har med Gud at gøre. Moriel, som er det arbejde jeg repræsenterer i Danmark betyder ”Gud er min lærer”. 


Og nu, efter alle disse ord kommer jeg så til det jeg egentlig vil sige:

Jeg tror at Åb. 22,5 fortæller os at Guds ord vil lyse for os i al evighed i Guds rige, hvor Jesus vil regere fra kongesædet i Jerusalem og undervise os. Vi er jo skabt i Guds billede, og  hjernen i vore herlighedslegemer, som vi vil få i Guds rige, der ikke længere er mærkede af syndefaldet, vil være i stand til at opfatte og forstå Guds fulde undervisning, som er så omfattende at det vil tage en evighed at blive fuldt uddannet. Personligt har jeg ofte tænkt at det ville have været pragtfuldt om jeg kunne opleve noget lig det de 2 disciple oplevede da Jesus efter sin genopstandelse slog følge med dem på vandringen mellem Jerusalem og Emmaus, hvor han udlagde skrifterne for dem. Det kommer jeg til at opleve i Guds rige, men ikke bare 2 dages vandring. Det er virkelig noget at se frem til. Særligt når vi sammenholder det med den undervisning verden af i dag konstant udsætter os for. En undervisning, der med al tydelighed fører verden i ulykke.

På grund af mit handikap får jeg besøg af hjemmehjælpere hver dag, og det er sjældent den samme 2 dage i træk, så jeg møder mange meget forskellige mennesker. De fleste af dem, der kommer til mig er opmærksomme på at verden er inde i en meget uheldig udvikling lige nu.

Det har den været i mange år, men i øjeblikket går det så stærkt at næsten ingen kan negligere det. I Guds evige rige bliver det Hans visdom, der styrer verden, og ikke menneskers af djævelen fordærvede visdom. Alle, der bebor den nye jord vil være styret af (fyldt af) Guds visdom. og livet der vil være den form for liv, der opleves der, hvor Guds moralkodex bliver levet ud af alle. Se det bliver Paradisisk!