SOM EN TYV OM NATTEN

SOM EN TYV OM NATTEN

Vi kan læse i 1. Tess. 5,1-8: Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer.  For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten.  Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe.  Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv.  I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket.  Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig berusede, er berusede om natten.  Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm.


Natten er et billede på den tid, der ligger umiddelbart før Jesu genkomst, hvor Han kommer for at dømme Antikrists rige og hente den sande kirke hjem.  Satan ønsker ikke at folk skal være parate til den dag!

   Hvad de vantro angår er det nemt for Satan , for de er berusede og sanser ingenting.

En helt anden sag er de Kristustroende.  Satan ønsker heller ikke at de skal være beredte.

Hertil har han flere metoder: Én metode er at lokke de troende til at tro at de bør leve et liv, der ligner verdens måde at leve på. De fleste troende, der bliver gjort opmærksomme på den vildfarelse vil dog nok kunne fatte at dette trick bør en kristustroende ikke falde for. Der er så en anden metode, som rigtig mange falder for: Travlhed!

I dag er det næsten umuligt at finde en kristen, der er villig til at sætte tid af til fordybelse og grundig drøftelse af bibelske/teologiske spørgsmål - eller for den sags skyld tidens tegn.

Med tidens tegn mener jeg ikke bare opfyldte profetier. Jeg mener også det at lægge mærke til samfundsudviklingen, og hvordan samfundet mere og mere bærer præg af tilbedelse af skabningen.  Her vil jeg lige citere Rom. 1, 25-27: De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.


Jeg er blevet pensionist og bor alene, så jeg har rigelig med tid til at betragte, studere og tænke, så det er jo let for mig at sige til folk at de skal bruge lidt mere krudt/tid på at være åndeligt vågne, men sagen er jo at jeg igen og igen registrerer at folk der aldrig har tid til at drøfte et åndeligt emne til bunds,  alligevel altid har tid, når der inviteres til fest, eller når fjernsynet viser formel 1, fodbold, håndbold osv.

   Det med at have tid eller ej er nu altså et prioriteringsspørgsmål. Det er tydeligt for enhver, der blot vil åbne øjnene på klem at samfundet accelererer hen imod tidspunktet for Herrens dag.

Da Jesus i Matthæusevangeliet Talte om tidens ende brugte Han fødselsveer, som et billede: Veerne kommer med kortere og kortere mellemrum, og de bliver kraftigere og kraftigere. Jeg har lyst til at råbe det ud: SOV DA IKKE SOM DE ANDRE, MEN VÆR VÅGEN OG ÆDRU!!