KONTEKST OG KOTEKST

KONTEKST OG KOTEKSTFørst vil jeg citere Salme 119,160:   Summen af dine ord er sandhed, og alle dine retfærdige bud gælder i evighed.


 


Hele Bibelen er indblæst af Helligånden. Det vil sige at den ikke er 40 forskellige menneskers synspunkter, men hvert ord i Bibelen er et udtryk for én persons (nemlig Guds) syn på tingene.


 


KONTEKST:

Ordet kontekst tror jeg alle mennesker i dag kender betydningen af. Det betyder simpelthen sammenhæng!


 


KOTEKST:

Ordet kotekst er et ord jeg selv (for nemheds skyld) har konstrueret. Det er jo således at apostlene underviste ud fra det, der den gang var Guds ord: Det Gamle Testamente!

Derfor er deres undervisning i epistlerne ofte baseret på en tekst i Det Gamle Testamente, og den tekst er så koteksten til den pågældende undervisning. Et par eksempler:


 


1   Rom. Kap. 9 taler om at Guds vrede hviler over visse kar, og Hans barmhjertighed over andre kar.

      Koteksten hertil er Jer. Kap. 18, hvor Gud bruger Pottemagerens arbejde med leret til at illustrere hvorledes Gud

      handler med nationer (ikke med individer).


 


2   Ef. Kap. 6 bruger de romerske legionærers rustning til at beskrive hvorledes vi

      åndeligt set skal ruste os til den kamp vi står i. Koteksten til dette er Es. Kap. 52 og 59


 


Kotekst handler dog ikke bare om forholdet imellem Det Gamle og Det Nye Testamente. Når for eksempel Jesus i Luk. 22,20 taler om bægeret, som den nye pagt ved Hans blod, så er koteksten  Johs. Kap. 6, hvor Han giver en detaljeret forklaring af hvad der menes med at spise Hans legeme og drikke Hans blod. Konteksten er det Jødiske påskemåltid1 ,


 


Da djævelen fristede Eva, og senere Jesus brugte han det kneb at citere Gud ude af kontekst og kotekst


Hvad betyder det så for os i dag?

Jo, lytter du til en forkynder, der bruger teksten ude af kontekst, og adskilt fra sin kotekst, så et du vidne til noget, der umiskendeligt bærer Satans signatur. I sådanne tilfælde bør du beskytte dig selv og rejse dig og forlade lokalet, eller i hvert fald beskytte andre ved at afsløre hvad der foregår og advare imod det.


 


1  Under det jødiske påskemåltid var der 2 bægre til stede, som begge blev fyldt op under målyidet:

    Det ene bæger var fordømmelsens bæger (symboliserende dommen over Satan, og det andet var

    velsignelsens bæger (symboliserende velsignelsen over Guds børn).


    Teksterne siger ikke noget præcist om det, men jeg tror faktisk ikke at bægeret

    Jesus løftede var et bæger med vin til at drikke til maden.Det har været et af disse 2 bægre.

    Sandsynligvis velsignelsens bæger.