HVEM ER DET, DER DER SKAL FJERNES

HVEM ER DET, DER FØRST SKAL FJERNES?


Kirken vil opleve kraftigere og kraftigere storme i tiden op til enden (åndelige tyfoner). 2. Tess. Kap. 2 fortæller os at der vil komme et stort frafald i kirken, og i det samme kapitel læser vi ligeledes at Antikrist ikke kan komme før end ”Han, der holder igen” først fjernes.


Hvem er det, der skal fjernes, og hvorfor?

Kirken er billedligt blevet omtalt, som Guds tempel, eller et åndeligt hus bygget af levende stene (altså et hus for Helligånden).

Da afgudsdyrkelsen i Israel blev så enorm at man rent bogstaveligt dyrkede afguder i templet, så forlod Gud templet. Det kan vi læse om i Ezekiel kap. 10.

Personligt tror jeg at vi er ved at se en parallel hertil i kirken. Mere og mere afgudsdyrkelse i form af østens mysticisme (yoga, kontemplativ bøn osv.) praktiseres i kirken. Samtidigt er der flere og flere evangeliske kirker, som anerkender den katolske kirke med al dens helgendyrkelse og hedenskab. Jeg kan ikke se nogen grund til at Helligånden ikke helt skulle forlade kirken på et tidspunkt, hvis dette fortsætter med at udvikle sig. Når/hvis dette sker, så er "Han, der holder igen" fjernet, og døren står på vid gab for Antikrist.

   Noget, der måske kunne udskyde denne hændelse kunne være at de i kirken, der har påtaget sig en hyrdegerning ”gik i sig selv” og erkendte at de i mange år har svækket kirken ved at amputere den fra sine rødder i sand bibelsk jødedom, og så begyndte at undervise i den lære, som apostlene lærte. Apostlene underviste nemlig ud fra Det Gamle Testamente, og brugte det til at bevise at Jesus er Messias (Ap. Ger. 18,28).