ANTIKRIST

ANTIKRIST

Vi læser i 1. Joh. 2,18-20: Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time.  Fra os er de udgået, men de var ikke af vore; for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os; men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore.  Men I er blevet salvet af den Hellige og har alle kundskab.


Der vil på et tidspunkt fremstå en Antikrist, som Satan har taget bolig i, som Satan giver hele sin magt ifølge Åb. 13,11-18:Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det havde to horn som et lam1, men talte som en drage.  Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne; og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis banesår blev lægt. Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.

Antikrist er ikke bare dæmonbesat, nej han er Satan inkarneret.Når Johannes siger at der allerede er fremstået mange antikrister, så er det fordi Gud har sendt en række personer , som er billeder på den endelige Antikrist. De har alle sammen forskellige karaktertræk, som sammenlagt danner et mønster eller puslespil, som vi, der ønsker at tage ved lære, og blive advaret, og derved undgå at ”blive taget med bukserne nede” kan bruge til at undgå at blive forført af Antikrist.

   Åbenbaringsbogen er den eneste bog i Bibelen, som siger om sig selv at der er velsignelse ved at læse den. Der er velsignelse ved at læse enhver bog i Guds ord, Men Åbenbaringsbogen fremhæver sig selv på det punkt her i Åb. 1,3: Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær.


Alligevel sagde Luther at den ikke er værd at læse, og i dag har vi den overordentlig indflydelsesrige Rick Warren, som siger at det er en afvigelse at studere Bibelens endetidsprofetier. Folk, som Luther og Rick Warren har tilsammen  et stort ansvar for den sørgelige tilstand i kirken i dag at næsten ingen interesserer sig for Bibelens endetidsprofetier, som Gud har givet, for at advare sine børn, og beskytte dem imod endetidens helt kolossale forførelse. Jeg vil derfor opfordre til ikke at lytte til Luther og Rick Warren, men lytte til Bibelen, for Jesus siger i Åb. 14,11-12 om dem, der falder for Antikrists forførelse: Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.«


En af de helt markante billeder på Antikrist vi kan finde i Historien er Judas Iskariot, for ud over Antikrist er han den eneste, som bliver betegnet ”fortabelsens søn” de gør Jesus i sin ypperstepræstelige bøn i Joh. 17,12: Da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit navn, det du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn, for at Skriften skulle gå i opfyldelse. Antikrist bliver kaldt fortabelsens søn her i 2. Tess. 2,3: Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn,

Ydermere tog Satan bolig i Judas akkurat, som han vil gøre i Antikrist. Det læser vi i Luk. 22,3: Men så fór Satan i Judas, som blev kaldt Iskariot, en af de tolv;


Der er yderligere en ting ved Judas, som jeg vil pege på: Judas, som selv var en tyv gav sig ud for at have omsorg for de fattige. Det kan vi se af Joh. 12,4-6: Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, som skulle forråde ham, sagde da:  »Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og givet til de fattige?«  Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv; han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den.

Antikrist vil sikkert vinde stor sympati fordi Han foregiver omsorg for de fattige og dårligt stillede, og for at støtte menneskerettighederne. Han vil være en klar eksponent for det jeg kalder ”den humanistiske religion”, og da mange, som ser sig selv, som kristne i virkeligheden ikke rigtig kan skelne imellem kristendom og humanisme, så vil de tro at Antikrist er den tilbagevendte Jesus,  eller de vil tro at han er et menneske, som er en Jesu efterfølger i en langt højere grad end noget andet menneske. Da Jesus under det sidste påskemåltid sagde ” sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.”  var der ingen, der mistænkte Judas. Sådan vil det også være med Antikrist, men Jesus udpegede selv forræderen (Judas), som det beskrives her i Joh. 13, 16: (Jesus siger) Det er ham, jeg giver det stykke brød, jeg nu dypper.« Så dyppede han brødet, tog det og gav det til Judas, Simon Iskariots søn.


Ligeledes vil Jesus vise den trofaste kirke i endetiden, hvem Antikrist er. Det betyder at bortrykkelsen ikke vil finde sted før den trofaste kirke ved, hvem Antikrist er, og blandt andet derfor er pretrib tanken (at kirken bortrykkes inden trængslen i endetiden) ikke rigtig. Den trofaste kirke skal nemlig være her indtil Antikrist er blevet afsløret for den, for der vil komme en tid, hvor kirken vil blive lutret og renset for falske kristne, kun de sande kristne vil holde ud under trængslerne (hyklerne og de falske kristne vil vælge at tage Antikrists mærke på sig frem for at udholde forfølgelse). Det siger Dan. 12,10 noget om: Mange skal blive lutret, renset og prøvet. De ugudelige handler ugudeligt og forstår intet, men de indsigtsfulde forstår.


Og i Matt. 24,10 sætter Jesus så lige streg under: Men den, der holder ud til enden, skal frelses.


Anikrist ligner altså et lam! Hvem er det ellers Bibelen beskriver, som et lam? Jo, enhver bibellæser ved at det er Jesus/Messias. Antikrist vil give sig ud for at være Jesus, der er kommet tilbage, og derved narre den del af kirken, som ikke har taget imod kærlighed til sandheden, og derfor mangler evnen til at bedømmele, og for jøderne vil han udgive sig for at være den Messias de har ventet på.